Directeur basisschool Guido de Brès

Vacatures

Voor basisschool Guido de Brès zoeken wij een directeur.

Functieomschrijving

Aan het eind van dit schooljaar gaat de huidige directeur met pensioen. Wij zoeken een schoolleider die goed past bij hoe we nu werken: met het kind centraal.

Ben jij een toegankelijk en zichtbaar leider, iemand die goed aansluit en borgt, en kwaliteitsgericht met hoge ambities, kom dan kennismaken! Plan een verkennend gesprek in, op school of online, met bijvoorbeeld een teamlid, de bestuurder of een ouder. Je kunt bij hen met al je vragen terecht over de school, de stichting en natuurlijk de vacature. We ontmoeten je graag!

De opgave

  • Focus en rust: onder jouw leiding versterken we de focus en samenhang in de schoolontwikkeling en maken we dit intern en extern goed zichtbaar.
  • Kwaliteit: de leerlingpopulatie van Guido de Brès is divers en wordt steeds diverser. Het is voor de kwaliteit van groot belang dat de Guido aantrekkelijk blijft voor een heterogene leerlingpopulatie. Het team werkt hard om af te stemmen op de uiteenlopende onderwijsbehoeftes. De opbrengsten staan de afgelopen jaren onder druk. Het is van belang dat je als directeur van de Guido kennis hebt van het sturen op kwaliteit. 
  • Zichtbaarheid binnen en buiten: we hopen op een schoolleider die het belangrijk vindt om met aandacht en creativiteit feestdagen en successen te vieren en die stevige verbindingen aangaat met het team, de ouders, de schoolomgeving en de stichting.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een functie van 0,8 – 1,0 fte in schaal D12 conform de cao voor primair onderwijs.

Organisatie

De Stichting PCBO Baarn-Soest is het overkoepelend orgaan waar tien scholen voor primair onderwijs in Baarn, Soest en Soesterberg onder ressorteren, waaronder de Guido de Brèsschool in Baarn.

De Guido de Brès is een protestantschristelijke basisschool met een open en hecht team. Op de Guido de Brès zitten kinderen met allerlei achtergronden. Vanuit de basisgedachte van respect voor verschillende meningen en gedachten over geloof willen wij openstaan voor iedereen en in een sfeer van veiligheid en betrokkenheid met elkaar omgaan. Binnen de school wordt ieder kind opgenomen en heerst een goed pedagogisch klimaat. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Tot 20 mei 2022 bieden wij je de mogelijkheid om een verkennend gesprek in te plannen, via Astrid Roelen van B&T (088-2051600).

We ontvangen graag je sollicitatie uiterlijk op 23 mei 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. 

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegesprek vindt plaats op 25 mei 2022.
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 1 juni 2022 (overdag).
  • De tweede ronde wordt gehouden op 7 juni 2022 (avond).

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.