Directeur bedrijfsvoering

Vacatures

Voor CVO Accent zoeken wij een directeur bedrijfsvoering.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een innovatieve bruggenbouwer. De organisatie CVO Accent is volop in beweging. Een belangrijke verantwoordelijkheid van de algemene directie is dan ook het faciliteren en stimuleren van de ontwikkelingen binnen de vestigingen. Als bedrijfsvoerder ben je in staat om de zes scholen en de Shared Service Organisatie van CVO met elkaar te verbinden. Je bent een ervaren leidinggevende en een (strategisch) specialist op het terrein van bedrijfsvoering. Je werkt graag vanuit duidelijke kaders en krijgt er energie van om samen te werken aan het bepalen en realiseren van de gewenste koers. Vooral als je hierbij op een creatieve en innovatieve manier kan werken. Voor de algemeen directeur ben je een betrouwbare maar ook kritische sparringpartner. Je bent op zoek naar een mooie uitdaging, voelt je thuis in de grootstedelijke context en herkent je in de waarden en visie van CVO Accent. 

Wat ga je doen?
Samen met de algemeen directeur draag je de verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid als geheel. Je bent integraal verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, PR, huisvesting, ICT, leermiddelen, HRM, facilitaire zaken en hebt hiernaast ook bestuurlijke taken. Je bent goed op de hoogte van het onderwijspallet in het voortgezet onderwijs en hebt affiniteit met praktijkonderwijs en VSO en dient hierbij als gesprekspartner voor de algemeen directeur. Je functioneert als trekker en regisseur van het financiële beleid en bent eindverantwoordelijk voor de opgeleverde producten binnen de PDCA cyclus, waaronder de (meerjaren-)begroting, het allocatiemodel, de formatieplanning, de kadernota, de jaarrekening, de perioderapportages en de financiële onderdelen van het jaarverslag. Je bent het financiële geweten van de organisatie en bij voorkeur al bekend met de (nieuwe) onderwijsbekostiging in het voortgezet onderwijs. Je levert een bijdrage aan de CVO-brede beleidsontwikkeling en sturing, onder andere in het bedrijfsvoeringsoverleg (BO) op CVO-niveau. Dit overleg- en adviesorgaan wordt door het lid van de raad van bestuur voorgezeten. Je vertegenwoordigt daar CVO Accent en neemt deel met mandaat van de algemeen directeur. 

Wat kan je verwachten?

  • De mogelijkheid om jouw bijdrage te leveren aan het doorontwikkelen van het onderwijs op een prachtige en ambitieuze scholengroep in Rotterdam en omgeving op de Praktijk- en VSO-scholen van Accent. 
  • Een mooie uitdaging voor iemand die zich voor langere tijd aan ons wil verbinden.
  • Een verantwoordelijke functie waarin door nauwe samenwerking met de vestigingsdirecties zowel de korte als lange termijn doelen van de scholen afzonderlijk en de scholengroep als geheel kunt realiseren.
  • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een jaarcontract  (1,0 fte) met de intentie om deze vervolgens om te zetten in een vaste aanstelling. De inschaling is conform de cao-vo in directieschaal 15 aangevuld met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Organisatie

Accent heeft 4 scholen voor praktijkonderwijs en 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast verzorgt Accent op 3 locaties trainingen en cursussen in de avonduren voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid. Dagelijks leveren ongeveer 240 onderwijsprofessionals hun bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs aan circa 1180 leerlingen. Het is onze ambitie om jonge mensen te laten groeien en bloeien.

De algemene directie van CVO Accent bestaat uit de algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering. CVO Accent heeft een ontwikkeling doorgemaakt, met als doel sterke vestigingen en verantwoordelijkheden breder in de organisatie te beleggen met meer eigenaarschap. De vestigingsdirecteuren en de directeur innovatie en beleid vormen samen met de algemene directie het Accent managementteam (AMT). CVO Accent streeft er naar om de samenwerking tussen de vestigingen te bevorderen. De vestigingsdirecteuren spelen hierin een verbindende rol. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie ook de profielschets. Ben je enthousiast geworden? Denk je te passen bij CVO Accent? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren! 

Belangrijke data

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats in week van 14 februari. 
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op vrijdagochtend 18 februari. 
  • De tweede gespreksronde is gepland op dinsdagmiddag 22 februari 2022.
  • De beoogde startdatum is uiterlijk 1 augustus 2022 of bij voorkeur mogelijk eerder. Dan is een goede inwerkperiode door de vertrekkende bedrijfsvoerder goed mogelijk. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

Je brief en curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 11 februari 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina, ter attentie van Willy Egberink.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.