Directeur bedrijfsvoering

Voor het Comenius College zoeken wij een ondernemende, daadkrachtige en verbindende directeur bedrijfsvoering. 

Functieomschrijving

Door aanstaande pensionering van de huidige directeur onderwijs en herschikking van portefeuilles ontstaat deze vacature. Als directeur bedrijfsvoering maak je, samen met de algemeen directeur, deel uit van de algemene directie. Anders gezegd: je bent lid van de algemene directie met de portefeuille bedrijfsvoering.

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Een belangrijke verantwoordelijkheid van de algemene directie is het stimuleren van de ontwikkeling in de scholen. Dit vraagt van het directielid met de portefeuille bedrijfsvoering creativiteit en gedrevenheid om met beschikbare mensen en middelen (HR, financiën, huisvesting en ICT) de gewenste koers mede te bepalen en te realiseren.

Wat ga je doen? 
Samen met de algemeen directeur vorm je de algemene directie van het Comenius College. De algemeen directeur, de directeur bedrijfsvoering en de directeuren van de scholen dragen de verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid als geheel.

Daarnaast ben je in het bijzonder integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en resultaatverantwoordelijk voor de solidariteit van de organisatie, waarbij gestuurd wordt op onderwijskwaliteit, medewerkerstevredenheid, efficiency, rendement en risicobeheersing.

Je geeft leiding aan de interne bedrijfsvoering en je bent verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling voor de portefeuilles HR, financiën, huisvesting en ICT. Je functioneert als trekker en regisseur van de financiële meerjarenraming en bent eindverantwoordelijk voor de door de scholen opgeleverde producten op het gebied van de PDCA-cyclus, waaronder de meerjarenraming, formatieplanning, het allocatiemodel, de kadernota, begroting, maandrapportages, het geïntegreerd jaardocument en informatiemanagement. Daarnaast zal er in de komende jaren veel inzet van je worden gevraagd voor het nieuwbouwtraject van het Comenius Lyceum Capelle.

Als directeur bedrijfsvoering ben je een betrouwbare en kundige leidinggevende en adviseur op het terrein van bedrijfsvoering. Je fungeert als het financiële geweten van de organisatie, bewaakt de begroting, gestelde kaders, kent het verhaal achter de cijfers, kunt ‘over de euro’s heen kijken’, denkt mee en zoekt naar oplossingen. Je hebt een brede scope en ideeën over de ontwikkeling van de organisatie als totaal. Je bent adviseur van de algemeen directeur en de directeuren van de scholen en levert een bijdrage aan de CVO-brede beleidsontwikkeling en sturing.

Je participeert in een bedrijfsvoeringoverleg (BVO) op CVO-niveau; dit overleg- en adviesorgaan wordt door het lid RvB met portefeuille bedrijfsvoering voorgezeten. Daarnaast vertegenwoordig je daar het Comenius College en neemt deel met mandaat van de AD.

Arbeidsvoorwaarden

Het Comenius College biedt je een aanstelling van 1,0 fte in directieschaal 15 conform de cao voortgezet onderwijs en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (directieregeling CVO). In eerste instantie gaat het om een aanstelling voor één jaar met de intentie om deze, bij goed functioneren, om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.

Organisatie

Het Comenius College is een scholengroep met zes vestigingen in de regio Capelle-Krimpen-Nieuwerkerk-Rotterdam en maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). Onze scholengroep heeft een breed onderwijsaanbod, van vmbo tot en met tweetalig vwo. Dagelijks leveren ongeveer 280 onderwijsprofessionals hun bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs aan ruim 2800 leerlingen. Alle vestigingen, ook de grote, zijn naar ‘de menselijke maat’ georganiseerd. Hierdoor kennen docenten en leerlingen elkaar en dat is voor ons een belangrijke voorwaarde om je op onze scholen welkom en thuis te voelen.

De directie van het Comenius College bestaat momenteel uit een algemeen directeur, een directeur onderwijs en de directeuren van de zes vestigingen (Comenius College Rotterdam, Comenius College Nieuwerkerk, Comenius College Krimpen, Comenius Beroepsonderwijs Capelle, Comenius Mavo Capelle en Comenius Lyceum Capelle), die integraal verantwoordelijk zijn voor de eigen school. De vestigingsdirecteuren geven samen met de teamleiders van de scholen leiding aan de teams. 

Meer informatie

Ga jij graag deze uitdaging aan? En ben jij de directeur bedrijfsvoering die wij zoeken? 

Stuur dan uiterlijk 3 januari je brief en curriculum vitae via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Carmen Piscopo via 088 205 16 00. 

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 4 of 5 januari. 
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 8 januari en de tweede op 11 januari. 
  • Bij de beoogd directeur wordt een assessment afgenomen. Dit vindt plaats in de week van 11 januari.
Organisatie
Comenius College
Locatie
Capelle aan den IJssel
Omvang
1,0 fte
Sluitingsdatum
04-01-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Carmen Piscopo

adviseur werving & selectie

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen