Macht en liefde

Er is geen betere plek om bij te dragen aan een mooie toekomst voor ons allemaal dan in het onderwijs. Goed onderwijs zorgt ervoor dat ieder kind, iedere jongere zijn of haar unieke talenten kan ontplooien en kan bijdragen aan een rechtvaardige, inclusieve samenleving en een gelukkig bestaan.

Ik ben dankbaar dat ik leiding mag geven aan dit mooie bedrijf, dat wordt gevormd door bevlogen adviseurs en ondersteunende medewerkers. Samen laten zij dagelijks zien dat duurzame onderwijsontwikkeling écht mogelijk is. We doen dit door met leiders in het onderwijs te werken aan de voorbereiding en uitvoering van hun taak: het realiseren van goed onderwijs.

Duurzame onderwijsontwikkeling

Of het nu gaat om governance, passend onderwijs of goed werkgeverschap, onderwijs draait om samenwerking. Als directeur van B&T wil ik bijdragen aan het versterken van samenwerking in een zelfbewuste en verantwoordelijke sector. Ik grijp daarbij vaak terug naar de begrippen ‘macht’ en ‘liefde’.

‘Macht’ verwijst naar de waarde van doelgericht handelen. ‘Liefde’ drukt de noodzaak uit van verbinding in ons werk. Samen doelgericht werken aan duurzame onderwijsontwikkeling dus.