Directeur-bestuurder

Vacatures

Voor SWV PO Noord-Limburg gaan wij op zoek naar een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Binnenkort kun je hier meer informatie vinden.

Organisatie

Het Samenwerkingsverband PO Noord-Limburg is een werkorganisatie met resultaatverantwoordelijkheid en een netwerkorganisatie met inspanningsverantwoordelijkheid. Naast de bestuurlijke organisatie bestaat het samenwerkingsverband uit leerkrachten, intern begeleiders, kwaliteitsteamleden, directeuren, bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren en onderwijsondersteunend personeel van de 114 scholen en 16 schoolbesturen.

Form is being loaded...