Directeur-bestuurder

Voor SBO De Vlieger zoeken wij een ondernemende, daadkrachtige en toekomstgerichte directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Wanneer je start als directeur-bestuurder bij SBO De Vlieger is er alle ruimte voor een warme overdracht. De leerkrachten hebben oog voor elkaar en samenwerken met het hele team, van directeur-bestuur tot aan de conciërge, staat hoog in het vaandel.

De missie, visie en koers die zijn neergezet, zet je door. Je gaat al snel in gesprek met de leerkrachten, de leerlingen en de ouders, zodat je iedereen leert kennen en zij jou. Je werkt nauw samen met twee adjunct-directeuren.

Op basis van de strategische koers en de beleidskeuzes stuur je de organisatie aan. Als directeur-bestuurder vertegenwoordig je de school in (netwerk)overleggen. Een van je belangrijkste taken is om de bestaande externe contacten, zoals de samenwerking met scholen, de gemeente, samenwerkingsverbanden en andere stakeholders te behouden en waar nodig uit te bouwen. Je bent bekend met en op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het speciaal basisonderwijs. Indien nodig pas je de ingezette koers hierop aan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering, waaronder financiën en huisvesting. Er is een goede samenwerking met de RvT en de MR.

Op dit moment wordt er een nieuw competentieprofiel en beoordelingskader opgesteld, waarin de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de directeur-bestuurder worden vastgelegd.

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie in de profielschets en het informatiepakket. 

Arbeidsvoorwaarden

Wanneer je bij SBO De Vlieger komt werken, dan staat er een enthousiast, deskundig, betrokken en professioneel team klaar. We bieden je een functie voor 0,8-1,0 fte conform de cao voor bestuurders binnen het primair onderwijs.

Organisatie

'Groeien in kracht'

SBO de Vlieger in Leiden is een eenpitter met ongeveer 280 leerlingen. Een groot deel van de leerlingen op de sbo-voorziening komt van basisscholen uit het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden. SBO De Vlieger bestaat enerzijds uit een school, anderzijds heeft de voorziening een expertisefunctie naar het regulier basisonderwijs in de regio Leiden. De school biedt passende lesplekken voor leerlingen voor wie de basisondersteuning vanuit het regulier basisonderwijs niet toereikend is. De school staat in een redelijk groene omgeving, in een buurt met veel voortgezet onderwijsscholen, en is makkelijk bereikbaar.

SBO De Vlieger is een school waar een open klimaat heerst. Er werken ongeveer 70 personeelsleden. De sfeer is laagdrempelig voor zowel ouders als leerlingen. De Vlieger heeft een kinderraad. Leerlingen geven bezoekers altijd een rondleiding door de school en hebben zelfs een rondleiding mogen geven aan de burgemeester! Het volgende filmpje van de leerlingen geeft aan hoe trots ze zijn: www.sbodevlieger.nl

Meer informatie

Heb je interesse in deze functie? 

Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 10 januari 2021 via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Carmen Piscopo via 088 205 16 00. 

Belangrijke data

  • Het voorselectiegesprek vindt plaat op 14 en / of 15 januari. 
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie op 27 januari en de tweede ronde op 5 februari. 
Organisatie
SBO De Vlieger
Locatie
Leiden
Omvang
0,8-1,0 fte
Sluitingsdatum
11-01-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Carmen Piscopo

adviseur werving & selectie

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.