Directeur-bestuurder

Vacatures

Voor ABS Middelburg zoeken wij een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Wil jij werken op een van de grootste en leukste basisscholen in Zeeland? Spreekt het je aan om leiding te geven aan ons grote team én de school te besturen? Kun jij cijfers en ontwikkelingen duiden, ze vertalen naar concreet beleid en daar collega’s in mee krijgen? Heb je hart voor onderwijs en mensen, ben je strategisch én daadkrachtig? 

De school verwacht de komende periode een daling van het leerlingaantal. Jouw taak is om vanuit een sluitende meerjarenbegroting toe te werken naar een adequate personeelsbezetting. Gekoppeld daaraan is het belangrijk dat de school weer een helder onderscheidend gezicht in de regio krijgt. Verder ligt een mooie uitdaging in het leiden van het ambitieuze team. De collega’s willen veel en hebben het verlangen uitgesproken om meer te focussen. De wens is om zo tot een professionele organisatie te komen, waarin diverse talenten herkend en ontwikkeld kunnen worden. Om deze uitdagingen te verwezenlijken, werk je nauw samen met de toezichthouders en medezeggenschapsraad. Je krijgt echter ook nadrukkelijk de ruimte om je eigen kennis en kunde in te brengen bij de actuele en toekomstige vraagstukken. 

Wat bieden wij?
We bieden jou een werkomgeving met gepassioneerde collega’s, die aandacht hebben voor de persoonlijke leerbehoefte van iedere leerling. Er is veel kennis en kunde in de school, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen, taal, lezen en onderwijs aan het jonge kind. Samen zetten de collega’s zich in om leerlingen met plezier naar school te laten gaan. Zij denken graag mee over hoe het onderwijs nog verder kan worden verbeterd. Op de werkvloer kun je sparren met je managementteam, bestaand uit de adjunct-directeur en bouwcoördinatoren. Bij je bestuurstaken zijn de vijf toezichthoudende bestuursleden je gesprekspartners.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal D14 conform de cao voor directeuren in het PO of in schaal BA van de bestuurders cao voor funderend onderwijs.

Organisatie

ABS Middelburg is een algemene bijzondere basisschool met ruim 500 leerlingen, verdeeld over 24 groepen en een enthousiast team. De school biedt onderwijs op algemene grondslag, met als uitgangspunt de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. We willen een ontmoetingsplaats zijn waar kinderen samen werken, leren en plezier hebben. ABS Middelburg valt onder het bevoegd gezag van Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag te Middelburg. De ABS is, als enige school onder dit bestuur, een zogeheten eenpitter. Het bestuur, dat werkt volgens het one-tier model, bestaat uit vijf toezichthoudende bestuursleden en één uitvoerende directeur-bestuurder. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 26 februari 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 1 en 2 maart 2023.
  • Eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 8 maart 2023.
  • Tweede gespreksronde: 15 maart 2023.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.