Directeur-bestuurder

Vacatures

Voor Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk gaan wij op zoek naar een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Als directeur-bestuurder sta je open voor de verschillende culturen en achtergronden van kinderen, ouders en personeelsleden. Je bent zichtbaar, benaderbaar en betrokken en ondersteun je de positieve werksfeer. Je schrijft samen met team, ouders, MR en RvT het koersplan voor de komende periode. Je zorgt dat ieder weet wat z’n taak is, gebruikt de gesprekkencyclus om mensen op koers te houden en brengt samen met het team focus aan. Jij ziet de kwaliteiten van teamleden, zorgt dat die worden benut en stimuleert dat mensen zich verder ontwikkelen. Je hebt affiniteit met alle partners in de samenwerkingsschool. Je regelt het zo dat de bedrijfsvoering het Kindcentrum ondersteunt. Als directeur-bestuurder word je ondersteund door het administratiekantoor Cabo voor de personele en financiële administratie. Voor de buitenwereld ben jij het gezicht van de school. Je bouwt vanuit je bestuursrol een voor het Kindcentrum relevant netwerk op, dat je goed weet te benutten. Je zorgt dat ons Kindcentrum een belangrijke partner is en blijft voor de gemeente, andere besturen en stakeholders.

Over welke competenties en ervaring beschik je?
Je bent een warme, toegankelijke persoonlijkheid die mensen bindt. Met jouw diplomatie lukt het je om potentiële conflicten om te buigen. Je bent voldoende vertrouwd met onderwijskundige ontwikkelingen in het primair onderwijs en de kinderopvang om te kunnen sparren met de medewerkers. Je hebt een heldere visie op de toekomst van de organisatie, bent niet bang om nieuwe wegen in te slaan en weet mensen daarin mee te krijgen. Je hebt ervaring met het leidinggeven aan verandertrajecten. Je voelt je verwant met de identiteit van waaruit wij openbaar en protestants christelijk onderwijs aanbieden en stimuleert een verdere uitwerking van deze identiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 1,0 fte conform de cao voor bestuurders primair onderwijs.

Organisatie

Kindcentrum Rivierenwijk, een eenpitter, kenmerkt zich door een warme, open sfeer. Die richt zich ook naar buiten toe: wij zijn de spil in een multiculturele wijk. Onze leerkrachten gaan op huisbezoek en de ouders zijn onze ambassadeurs. Met z’n allen houden we ons prachtige gebouw netjes. Ons betrokken team sluit zoveel mogelijk aan bij de leerbehoeften van de kinderen en stimuleert hen om wereldburgers te worden.

Het Kindcentrum telt 17 basisschoolgroepen en vier peuterspeelgroepen, heeft zo’n 340 leerlingen en 45 medewerkers. Het team bestaat uit groepsleerkrachten, een aantal onderwijsassistenten, twee IB’ers, twee bouwcoördinatoren, een conciërge, een administratieve kracht en twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs. We hebben een continurooster en werken als Kindcentrum samen met onder meer een kinderopvangorganisatie. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie over de functie de profielschets.

Solliciteren
Je motivatiebrief en curriculum vitae verstuur je uiterlijk 22 juni 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina ter attentie van Henk Hendriks. 

Gespreksdata

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 27 juni 2022.
  • De gespreksrondes met de benoemingsadviescommissie zijn gepland in de week van 4 juli 2022.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.