Directeur-bestuurder

Vacatures

Na een bestuurlijke interim-periode zijn de coöperatie Passend Onderwijs Almere en de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs op zoek naar een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Wij kijken uit naar een inspirerende visie-gedreven en ervaren directeur-bestuurder die beide samenwerkingsverbanden, verenigd onder de vlag van de coöperatie, naar de volgende fase kan begeleiden. In ieder geval zijn een heldere visie op en ervaring in het jeugd- en/of onderwijsdomein, bewezen vaardigheid in het inrichten van een organisatie, het leidinggeven aan professionals en betrekken van de medezeggenschap, bewezen vaardigheid in processturing en bestuurlijke ervaring in of het onderwijs, de jeugdzorg of het sociaal domein onontbeerlijke bagage. Net als goed kunnen samenwerken en onderhandelen, vertrouwen geven en positie kunnen innemen in het lokale, regionale en landelijke netwerk. Omdat Passend Onderwijs Almere een organisatie in transitie is, verwachten we dat onze nieuwe directeur-bestuurder leiding kan geven aan dit veranderproces en daar ook ervaring in heeft. Je hebt een academisch werk- en denkniveau, met bijvoorbeeld een sociologische, onderwijskundige of bedrijfskundige achtergrond.

Van de directeur-bestuurder wordt een dienende en verbindende leiderschapsstijl verwacht met aandacht voor een sterke balans tussen strategie, inhoud, het primaire proces, de ontwikkeling van personeel en passie voor inclusief onderwijs. Iemand die weet wat er speelt op alle niveaus en die met lef en visie kan doorpakken als het moet. Iemand die inspireert, goed kan luisteren en communicatief vaardig is. De omvang van het bedrijfsbureau en de samenwerkingsverbanden, de inhoudelijke ambities, de interne veranderopgave, de nieuwe organisatiestructuur, de verschillende snelheden binnen de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen, het brede netwerk en de externe ontwikkelingen met invloed op de opgave voor Passend Onderwijs Almere maken dat de lat hoog ligt voor de nieuwe directeur-bestuurder.

Je bent in staat om in samenwerking met de professionals en stakeholders een aansprekende, samenhangende visie te ontwikkelen voor Passend Onderwijs Almere. Je bent gericht op samenwerking, hebt een open mind en je realiseert je dat de weg naar het doel even belangrijk is als het doel zelf. Als directeur-bestuurder anticipeer je op relevante ontwikkelingen in de brede context en denk je een aantal stappen vooruit. Je realiseert effectief stakeholdermanagement gericht op het optimaliseren van onderlinge en wederzijdse relaties. Je bent resultaatgericht met oog voor verhoudingen en bent in staat het samenwerkingsverband optimaal te laten renderen. Je hebt impact en bereikt resultaten.

Passend Onderwijs Almere is een organisatie waar we alle kinderen in de grootste variëteit omarmen. Inclusiviteit en diversiteit zijn volgens ons twee belangrijke pijlers onder de moderne samenleving. Wij nodigen daarom iedereen met interesse van harte uit te reageren.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie in schaal B4 van de CAO bestuurders PO. 

Organisatie

Passend Onderwijs Almere is een Coöperatie waaronder samenwerkingsverbanden PO en VO vallen. Het motto van Passend Onderwijs Almere is: “Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”

Bij de staf van Passend Onderwijs Almere werken ongeveer 15 professionals en ongeveer 40 begeleiders onderwijs en vakspecialisten. Je zult sturing geven aan de strategie van beide samenwerkingsverbanden en je bent eindverantwoordelijk voor de organisatie. Het managementteam waarmee je samenwerkt, bestaat uit een directeur bedrijfsvoering en vijf teamleiders. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 26 juni 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Marja de Kruif via 088-2051600.

Belangrijke data
De voorselectiegesprekken vinden plaats op donderdag 30 juni 2022.
De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op maandag 4 juli 2022 en de tweede op donderdag 7 juli. 

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.