Directeur-bestuurder

Vacatures

Voor SWV Qinas zoeken wij een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Ben jij de betrokken, enthousiaste en strategische directeur-bestuurder die wij zoeken? Beweeg je je graag in het brede domein van onderwijs, jeugdzorg en gemeenten en ben je zichtbaar in het gehele speelveld rondom passend onderwijs?

Als directeur bestuurder van Qinas ben je de spin in het web van onze netwerkorganisatie. Je bent de verbindende factor die richting geeft aan de uitvoering van het ondersteuningsplan. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen ervan en de verdeling van de middelen voor passend onderwijs. De bestuurders geven mede uitvoering hieraan. Zij geven jou, tijdens de verantwoordingsgesprekken, rekenschap van de keuzes die ze hebben gemaakt. Deze keuzes hebben betrekking op de besteding van de door hen verkregen middelen, in relatie tot de afspraken die in het ondersteuningsplan staan. 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in (vooralsnog) schaal 14 conform cao vo.

Organisatie

Qinas is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Gooi- en Vechtstreek. De 25 vo-scholen en 8 vso-scholen zorgen samen met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs in de regio.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 21 maart 2024.
  • Voorselectiegesprekken: 26 maart 2024.
  • Eerste gespreksronde: 28 maart 2024.
  • Tweede gespreksronde: wordt nog gepland.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.