Directeur-bestuurder

Vacatures

Voor SWV Qinas gaan wij op zoek naar een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Binnenkort kun je hier meer informatie vinden.

Organisatie

Qinas is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Gooi- en Vechtstreek.

Form is being loaded...