Directeur-bestuurder

Vacatures

Voor SWV Aan den IJssel zoeken wij een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Heb je een heldere visie op passend en inclusiever onderwijs? Zie je jezelf als verbindend, daadkrachtig en innovatief? Zie je het als een uitdaging om de kwaliteitsslag te maken naar meer samenwerking en thuisnabij onderwijs in onze regio? Lees dan verder en solliciteer!

Voor SWV Passend Primair Onderwijs Aan Den IJssel zoeken wij zo spoedig mogelijk of uiterlijk per 1 augustus 2022 een directeur-bestuurder met een heldere visie op passend en inclusiever onderwijs, die als netwerker in staat is verbindingen te leggen met partners binnen en buiten ons samenwerkingsverband. We zoeken iemand die het als uitdaging ziet om met elkaar de kwaliteitsslag te maken naar meer samenwerking en thuisnabij onderwijs in onze regio.

Als directeur-bestuurder ben je het boegbeeld van ons samenwerkingsverband. Vanuit verbindend leiderschap zet je stappen naar meer samenwerking en inclusieve werkwijze(n) op onze scholen. Je bent in staat onze visie te vertalen naar strategisch beleid en zet duidelijke lijnen uit naar de praktijk. Je neemt hierin initiatief en draagt innovatieve ideeën aan, met een juiste mate van realiteitsbesef. Te midden van een veelheid van verschillende partijen zoek je het gezamenlijke belang en weet je mensen en organisaties te verbinden.

Belangrijkste doelen voor de komende tijd zijn de versterking van de basisondersteuning in het reguliere onderwijs doorontwikkelen van het sbo-onderwijs, onderzoek naar het vormgeven van ons expertisecentrum en de sterkere verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs. Je hebt heldere ideeën over hoe we eraan kunnen werken om deze doelen te verwezenlijken en durft daarbij in het belang van de leerlingen buiten de gebaande paden te denken en te doen. Je aarzelt niet om door te pakken en weet met daadkracht beslissingen te nemen wanneer dit nodig is.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,6 – 0,8 fte schaal 14 conform de cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

SWV Aan den IJssel is het samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de kern Nieuwerkerk van de gemeente Zuidplas. Met elf aangesloten schoolbesturen zijn we verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor ruim 9000 leerlingen. SWV Aan den IJssel stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van het samenwerkingsverband te realiseren.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 21 maart 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina.
Voor vragen kun je terecht bij Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegesprek vindt plaats op donderdag 24 maart 2022.
  • De eerste gespreksronde met de selectie- en adviescommissie vindt plaats op 28 maart 2022.
  • De tweede ronde vindt plaats op 8 april 2022.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.