Directeur Compaen VMBO

Vacatures

Voor OVO Zaanstad zoeken wij een directeur voor Compaen VMBO.

Functieomschrijving

Heb jij hart voor vmbo-leerlingen en ervaring als leidinggevende in het onderwijs? Wil jij bouwen aan een organisatie waarin vanuit een gezamenlijke visie en onderlinge verbinding wordt gewerkt? Verantwoordelijkheid nemen voor Compaen VMBO met ondersteuning vanuit de stichting OVO Zaanstad, waarbij er ruimte is voor jouw persoonlijke ontwikkeling? 
Dan zou dit weleens de kans kunnen zijn die bij jou past.

Na een periode met veel wisselingen in de schoolleiding (om zeer uiteenlopende redenen) zoeken de medewerkers van Compaen VMBO een directeur die de komende jaren rust en stabiliteit brengt, waardoor er ruimte komt voor ontwikkeling en groei. Met als doel om de potentie van de medewerkers en leerlingen volledig te kunnen benutten en hen te stimuleren en steunen. Duidelijkheid, structuur en een professionele cultuur waarin samen geleerd wordt, een ieder zich gekend voelt, met eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de eigen taak. Jij geeft leiding aan het verstevigen hiervan. Natuurlijk hoef je het niet alleen te doen en word je hierin onder andere ondersteund door de drie afdelingsleiders. 

De school staat aan het begin van de ontwikkeling van een nieuw schoolplan en er is gerichte aansturing nodig op verbetering van de onderwijskwaliteit. De processen zo inrichten dat monitoring en evaluatie vanzelfsprekend zijn en er tijdig interventies ingezet kunnen worden op tegenvallende resultaten. Op het gebied van onderwijsontwikkeling liggen er kansen in het contact met de wereld buiten de school zoals bedrijfsleven en vervolgopleidingen. Modern onderwijs ontwikkelen, dat aan blijft sluiten bij de leerlingen. Hier wordt op individueel niveau door medewerkers zeker al op ingezet, waarbij de verbindingen in de regio schoolbreed versterkt kunnen worden.

Als directeur binnen OVO Zaanstad ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de school. Samen met anderen neem je de verantwoordelijkheid voor regionale vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 1,0 fte in schaal 14 conform de cao voor het voorgezet onderwijs, waarmee je mag starten per schooljaar 2023-2024 (een werktijdfactor van 0,8 fte is bespreekbaar, afhankelijk van expertise en ervaring).

Organisatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad (OVO Zaanstad) is het schoolbestuur van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad. Samen bieden onze scholen alle niveaus aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Zo is er voor elke leerling uit de regio een passende plek. In totaal is OVO Zaanstad verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 6.600 leerlingen. Er werken ruim 750 medewerkers.

Compaen VMBO is een openbare school, die deel uitmaakt van OVO Zaanstad. Op Compaen VMBO verzorgen dagelijks 100 medewerkers in een overzichtelijk en veelzijdig gebouw onderwijs aan ruim 800 leerlingen in alle leerwegen van het vmbo: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg. Compaen VMBO is een school waar je een fijne groep vmbo-leerlingen treft. De school mag het predicaat Cultuurprofielschool dragen en er wordt gewerkt aan Sterk Techniekonderwijs. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 23 januari 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Angela Giezen via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 25 en 26 januari 2023 (digitaal)
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 2 februari 2023.
  • De tweede ronde is op 8 februari 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.