Directeur De Ichthusschool

Vacatures

Voor Stichting AMOS zoeken wij een directeur voor De Ichthusschool.

Functieomschrijving

Ben jij een onderwijskundige directeur die met het team wil werken aan inspirerend, hedendaags onderwijs?

Voor jou ligt een opdracht in het voortzetten van de ingezette koers en het verder werken aan, en borgen van, de onderwijskwaliteit. Hierbij gaat het met name om het behouden en doorontwikkelen van de basiskwaliteit en het verder ontwikkelen van een duidelijke onderwijsvisie met daarin een centrale rol voor de basisvaardigheden en burgerschap.

Functie-eisen

Het team is op zoek naar een ervaren schooldirecteur. Daarbij wordt van jou gevraagd dat je:

  • een onderwijskundige visie hebt: je hebt een duidelijke blik op de actuele situatie en op de toekomst van het onderwijs;
  • zichtbaar bent in de school;
  • helder communiceert: je weet jouw boodschap duidelijk, doeltreffend en transparant aan anderen over te brengen;
  • flexibel bent: je bent in staat snel te schakelen wanneer dat nodig is en prioriteiten te herschikken;
  • oog hebt voor het individu binnen het team: je ziet de medewerkers als individu met elk een eigen persoonlijke behoefte;
  • werkt vanuit de relatie: je werkt aan een goede band met het team en de ouders en investeert in het opbouwen van vertrouwen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal D12 of D13 conform de cao po.

Organisatie

De Ichtthusschool is een oecumenische basisschool gevestigd in Amsterdam Nieuw-West. De leerlingpopulatie op de Ichthusschool is een afspiegeling van de wijk waarin onze school staat. Op de Ichthusschool bieden we naast ontwikkeling op cognitief gebied, de leerlingen de mogelijkheid zich op andere gebieden te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. De Ichthusschool is onderdeel van AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). AMOS heeft de ambitie om haar 7.400 leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden dat toegesneden is op de behoefte van elk individueel kind. Met ruim 765 collega's op 28 scholen (32 locaties) in de stad Amsterdam wordt elke dag weer gewerkt aan het handen en voeten geven aan deze ambitie.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 17 januari 2024 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Carmen Piscopo via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: na de sluitingsdatum.
  • Eerste gespreksronde: 19 januari 2024.
  • Tweede gespreksronde: 24 januari 2024.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.