Directeur Montessorischool Landsmeer

Vacatures

Esprit Scholen is op zoek naar een directeur voor Montessorischool Landsmeer.

Functieomschrijving

Je bent integraal verantwoordelijk voor de school en geeft leiding aan een team van 21 medewerkers. De afgelopen periode is ingezet op de professionalisering binnen het team en ook de komende periode vraagt dit aandacht. Ons streven is te komen tot gespreid leiderschap, waarbij de verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden gelegd. We zoeken een directeur die structuur en kaders biedt; iemand met een luisterend oor die knopen doorhakt en die vanuit empathie en een positieve instelling de school weer goed op de kaart zet.

Functie-eisen

Het team is op zoek naar een ervaren directeur. Je bent iemand die:

 • sturing kan geven vanuit onderwijskundig leiderschap;
 • communicatief sterk, duidelijk en relatiegericht is;
 • het team faciliteert in de verdere ontwikkeling van de school;
 • zichtbaar is en een frisse wind door de school kan laten waaien;
 • aandacht heeft voor het vergroten van de diversiteit in de school, zowel van het team als van de leerlingen;
 • affiniteit heeft met Montessori onderwijs/vernieuwingsonderwijs;
 • vanuit daadkracht rust en vertrouwen brengt.

Organisatie

De Montessorischool Landsmeer is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag, die werkt vanuit de beginselen van onderwijs en opvoeding zoals ontwikkeld door Maria Montessori. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht afkomst en achtergrond. Naast een gedegen invulling van de hoofdvakken wordt er gericht aandacht besteed aan algemene vorming, studievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van het kind. Montessorischool Landsmeer valt onder Esprit Scholen. 

Esprit Scholen biedt in Amsterdam met 15 scholen voor primair, voortgezet en internationaal onderwijs een hechte, betrouwbare, respectvolle en professionele leeromgeving. Onze scholen kennen een grote authenticiteit en bieden uitdagend en gevarieerd onderwijs in een veilige omgeving.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.
 
Belangrijke data: 

 • Sluitingsdatum: 2 april 2024   
 • Voorselectiegesprekken: 4 april 2024
 • Eerste gespreksronde: 9 april 2024
 • Tweede gespreksronde: 22 april 2024
Wij horen graag van je! 
 

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.