Directeur OBS De Velduil

Vacatures

Voor Stichting Openbaar Onderwijs Houten zoeken wij een directeur voor OBS  De Velduil.

Functieomschrijving

Als nieuwe directeur van OBS De Velduil stap je in op een moment dat de basis staat, waardoor er ruimte is om te ontwikkelen. Het team kijkt daarnaar uit. De beoogde ontwikkeling gaat over het verder professionaliseren van de schoolbrede samenwerking. Er is allereerst behoefte aan focus, koersvastheid, heldere doorgaande lijnen en pedagogische en didactische afspraken. 

Het Piramideonderwijs heeft in de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en bedraagt nu ongeveer een derde van het totale onderwijs van De Velduil. De laatste formulering van de missie en visie staat beschreven in de schoolgids. Het team is deze aan het herijken en je kunt hier als nieuwe directeur nog een rol in spelen om daarna samen vanuit gedragen uitgangspunten te kunnen voortbewegen. OBS De Velduil krijgt binnen afzienbare termijn een prachtig nieuw duurzaam gebouw. De beoogde opleverdatum voor de nieuwbouw is op dit moment vastgesteld voor eind 2024. Dit geeft je de gelegenheid om een gebouw te betrekken vanuit bewuste, onderwijsinhoudelijke keuzes.

Als directeur ben je in eerste instantie eindverantwoordelijk voor de school. Daarnaast wordt bovenschoolse kennis en expertise gedeeld en wordt gezocht naar efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de stichting. De bestuurder en de directeuren pakken bovenschoolse thema’s als onderwijs en ontwikkeling, personeel en organisatie, samenwerking, omgeving en communicatie samen op.

Kom kennismaken!
Als je benieuwd bent naar een actueel perspectief voordat je besluit om te solliciteren, kun je eerst een verkennend gesprek voeren met een direct betrokkene. Ze praten je graag bij over waar de school staat en hoe ze nu vooruitkijken. We kunnen afspraken voor je maken, online of op school, waarbij je kunt kiezen voor een individueel gesprek met twee van deze gesprekspartners die je graag te woord staan:

  • Chantalle Blomsteel | intern begeleider bovenbouw;
  • Chantal Geers | bovenbouwcoördinator en coördinator Piramideonderwijs;
  • Mark Hijmans | lid oudergeleding medezeggenschapsraad;
  • Anne Schenkkan | directeur OBS Ridderspoor;
  • Annelies Smits | directeur-bestuurder van OOH.

Een afspraak kun je plannen via Astrid Roelen, project-assistent bij B&T: astrid.roelen@vbent.org of 088-2051600.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal D13 conform de cao voor primair onderwijs.

Organisatie

Openbaar Onderwijs Houten (OOH) is een onderwijsorganisatie met vier openbare scholen in de gemeente Houten. OBS De Velduil (onderdeel van OOH) met 340 leerlingen, heeft twee locaties in Houten en geeft naast het reguliere onderwijs ook voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, het zogenaamde Piramide-onderwijs.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 4 februari 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Pauline Zwaal-Arora via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 9 februari 2023.
  • Eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 16 februari 2023.
  • Tweede gespreksronde: 21 februari 2023.
Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.