Directeur OBS De Zandloper

Vacatures

Voor Ronduit Onderwijs zoeken wij een directeur voor obs De Zandloper. 

Functieomschrijving

Wil je werken met ons enthousiaste team, in een fijn schoolgebouw in Koedijk (Alkmaar) dat wordt omgeven door grote schoolpleinen en veel groen? Waar een warme sfeer heerst en er goed contact is met de ouders? Dan zijn wij waarschijnlijk een goede match voor elkaar!

Het bestuur van Ronduit is in Alkmaar op zoek naar een ervaren directeur met aantoonbare kennis van de recente onderwijsontwikkelingen. Een directeur die als onderwijskundig leider visie heeft op onderwijs en deze visie samen met het fijne en hardwerkende team omzet in praktisch handelen richting een minder methodegericht en meer geïntegreerd aanbod van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Samen met de Kinderopvang Broer Konijn werkt de school aan haar ontwikkeling richting een IKC.  

Jouw profiel
Je hebt een goed analytisch inzicht, houdt de grote lijnen in de gaten en verzandt niet in details. Je maakt daardoor de juiste keuzes. Je zet door als het tegenzit. Je bent flexibel en weet ook in onverwachte situaties je functie te vervullen. Je kunt snel schakelen, niet alleen in de managersrol, maar ook in houding en communicatie met ouders, team, leerlingen en externe partijen zoals zorgpartners. Je bent een flexibele en creatieve oplosser. Je hebt een schoolleidersopleiding, staat ingeschreven in het schoolleidersregister en hebt ervaring als leidinggevende in het onderwijs. Je hebt ervaring met cyclisch werken aan de kwaliteitsplanning en je hebt ervaring op het gebied van ICT. 

Wat biedt Ronduit jou?
Een afwisselende en uitdagende baan als directeur, waar lesinhoud en pedagogisch klimaat hand in hand gaan. Met betrokken teamleden, samenwerkings- en zorgpartners en ouders. Een afwisselende en uitdagende functie waarin je al je kwaliteiten kwijt kunt in een collegiale samenwerking met andere directeuren en de collega’s van het bestuursbureau. 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 0,8 fte in de schaal D12 volgens de cao voor het primair onderwijs. 

Organisatie

De Zandloper is een school met circa 230 leerlingen en is gehuisvest in een sfeervol gebouw. De school staat goed bekend in de omgeving. Het team bestaat uit zestien professionals: (vak)leerkrachten, intern begeleider en conciërge. De Zandloper werkt samen met de BSO van Broer Konijn en ’t Zandmannetje voor de peuters. 

Kansen

  • Veel mogelijkheden door vernieuwend onderwijs.
  • Goed opgebouwde en uitstekend functionerende zorgstructuur.
  • Leerlingenaantal is stabiel (ongeveer 230 leerlingen).
  • Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in de school.
  • Samen met Kinderopvang Broer Konijn is de basis voor een IKC gelegd.
  • Een ervaren team hart voor de zaak.
  • Mooi aanbod brede schoolactiviteiten.

Stichting Ronduit
Ronduit is het bevoegd gezag van tien basisscholen met in totaal achttien locaties, een school voor speciaal basisonderwijs met drie vestigingen en een VSO-school met vier vestigingen. Ronduit verzorgt op die scholen, met in totaal ongeveer 575 medewerkers, kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor circa 3.800 leerlingen. Ronduit heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. 

Meer informatie

Ben jij die ondernemende en resultaatgerichte directeur die vanuit verbinding en samenwerking zorgt voor de verhoging en borging van onderwijskwaliteit? Ben jij bij uitstek de directeur die met passie en energie de processen van verbetering op korte termijn en op langere termijn kan aansturen, begeleiden en verankeren? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 8 mei 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. 

Meer informatie kun je vinden in de profielschets. 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op in de week van 8 mei. De eerste gespreksronde met de bovenschoolse selectiecommissie vindt plaats op 11 mei. de tweede gespreksronde in de week van 16 mei 2022. 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.