Directeur onderwijs, kwaliteit & innovatie

Vacatures

Voor LEV Scholengroep West-Nederland zoeken wij een directeur onderwijs, kwaliteit & innovatie.

Functieomschrijving

Word jij enthousiast van je bezighouden met onderwijskwaliteit? Ben je communicatief sterk, verhelderend en reflectief? Kun je de christelijke identiteit op alle niveaus uitdragen? Lees dan verder en solliciteer!

Als directeur onderwijs, kwaliteit & innovatie ben je een sterke sparringpartner voor de voorzitter van het college van bestuur. Je houdt je voornamelijk bezig met de onderwijskwaliteit van LEV-WN en levert op bovenschools niveau een bijdrage aan het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van onderwijsbeleid. Je draagt zorg voor de kwaliteitszorg op bovenschools niveau en het analyseren van de onderwijskwaliteit op alle scholen van LEV-WN. 

Naast de werkzaamheden gericht op onderwijskwaliteit, ondersteun je de scholen bij de uitvoering van het strategisch beleidsplan van LEV-WN. Ook geef je leiding aan het ondersteuningsloket met drie orthopedagogen en draag je zorg voor het beleid en de inzet van Onderwijskundig ICT. Andere thema’s waar je je mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld passend onderwijs en IKC-vorming op alle LEV-WN scholen. 

Wat bieden wij?
LEV-WN geeft haar mensen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen tot bevlogen onderwijsverbeteraar, we moedigen hen er zelfs toe aan en faciliteren dit. Daarbij is veel aandacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan en het belang van respect voor jezelf en anderen. LEV-WN-scholen hebben allemaal een eigen karakter. Dat wordt bepaald door de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders. Binnen LEV-WN krijgen zij de ruimte om hun school een eigen gezicht te geven. Onderling werken de LEV-WN-scholen nauw met elkaar samen: zo leren zij van elkaar en maken zij gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. En dat komt de leerlingen van de LEV-WN-scholen weer ten goede.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 tot 1,0 fte in schaal 13 conform de cao voor primair onderwijs.

Organisatie

Vereniging LEV Scholengroep West Nederland (LEV-WN) is het overkoepelend orgaan voor 26 voluit christelijke scholen, vier in Noord-Holland, twee in Utrecht, twee in Noord-Brabant, drie in Zeeland en vijftien in Zuid-Holland. Bij LEV-WN werken we vanuit twee kernwaarden: liefde en vertrouwen. Wij omarmen deze woorden, ze kleuren in alles ons doen en laten. 

Wij geloven dat ons onderwijs de ontwikkeling van het kind stimuleert. De inspiratie voor dat onderwijs vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als bron en kompas voor ons leven. Kinderen bereiden we voor op de samenleving van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun van God gekregen talenten en gaven ontwikkelen. Dit doen we met en voor elkaar.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 9 mei 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegesprek vindt plaats op 11 of 12 mei 2022.
  • De eerste gespreksronde met gesprekken met de benoemingsadviescommissie is gepland op vrijdag 20 mei 2022.
  • De tweede ronde wordt gehouden op woensdag 25 mei 2022.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.