Directeur Onderwijs MBO College Zuidoost

Vacatures

Voor Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland zoeken wij een directeur onderwijs.

Functieomschrijving

Koers jij op samenwerking en vernieuwing met een eigentijdse inslag? Heb jij een heldere visie op MBO-onderwijs en ben je gewend te werken in complexe verbanden en structuren? 

De MBO-colleges van ROC van Amsterdam en Flevoland zijn op zoek naar een directeur onderwijs die de kartrekker en inspirator is van onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering. Je inspireert en faciliteert de onderwijsteams, borgt het goede en geeft ruimte aan vernieuwingen die aansluiten bij de snel veranderende beroepsomgeving van de opleidingen en studenten en die aansluiten bij de grote opgaven op het gebied van inclusie, sociale innovatie en kansengelijkheid. 
Samen met de voorzitter en de directeur bedrijfsvoering vormt de directeur onderwijs de directie van de MBO-college Zuidoost. Onze missie: wij zijn een college van kansen, altijd in ontwikkeling en beweging. Je geeft binnen het college, in samenwerking met de teams, concrete invulling aan de ontwikkeling van de visie op onderwijs.

Uit de herijking van de missie en visie van het college worden twee belangrijke thema’s omarmd. Wij zetten in op gepersonaliseerd onderwijs en empowerment van de medewerkers. Daarnaast zijn digitale transformatie, uitwerking van vakmanschapsroutes en AD-trajecten belangrijke aandachtsgebieden.

Wat bieden wij?
De maatschappij en het werkveld om je heen verandert continu. Daarom zet ROC van Amsterdam – Flevoland vol in op jouw ontwikkeling. Trainingen, opleidingen, coaching… wat jij nodig hebt, maakt ROC van Amsterdam-Flevoland mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 1.0 fte conform schaal 14 CAO MBO.

Organisatie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Om goed onderwijs te geven is het onderwijs op de mbo-colleges kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met het team waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Samenwerking met zowel VO als het HBO is in onze ogen een belangrijke voorwaarde voor uitstekend mbo-onderwijs.

Op MBO College Zuidoost werken circa 350 medewerkers, die zich samen inzetten voor ruim 3900 studenten. Zowel het onderwijzende als het ondersteunende personeel levert een bijdrage aan het onderwijs: iedereen wordt aangespoord om kansen te zien en te benutten voor goed onderwijs. Dit is onze couleur locale. We zijn een school voor iedereen; voor de student in een kwetsbare positie en ook voor de student die naar het HBO wil en kan doorstuderen. Onze school is zes dagen per week open. Op zaterdag opent het Weekend College in ons gebouw zijn deuren voor extra onderwijsondersteuning aan leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs van Amsterdam Zuidoost.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 8 mei 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Willy Egberink via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 10 en 11 mei 2022.
  • De eerste gespreksronde met gesprekken met de selectiecommissie is gepland op maandag 16 mei 2022.
  • De tweede gespreksronde wordt gehouden op vrijdag 20 mei 2022.
  • Hierna volgt nog een gesprek met de benoemingsadviescommissie.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.