Directeur SBO de Hasselbraam

Vacatures

Voor Stichting Kolom zoeken wij een directeur voor SBO de Hasselbraam.

Functieomschrijving

Onze directeur gaat aan het einde van het schooljaar met pensioen en daarom zoeken wij een ervaren directeur met hart voor het SBO. Een directeur die oog heeft voor de behoeften van het team, de leerlingen van de school en sturing geeft aan kwalitatief goed onderwijs.

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor het schoolbeleid en de schoolorganisatie en leg je daarover verantwoording af aan het college van bestuur. Wij vinden het belangrijk dat jij als onze nieuwe directeur zichtbaar en toegankelijk bent voor het team en de leerlingen. Je maakt onderdeel uit van het directieteam van Stichting Kolom en levert jouw aandeel in het bovenschoolse beleid. 

Je bent als directeur van harte welkom in de klassen, zodat je weet wat er speelt. Je hebt oog voor de kwaliteiten en expertises van medewerkers en weet deze zo optimaal mogelijk in te zetten. Je bent transparant en weet het team effectief te begeleiden. Als directeur ben je een verbinder en werk je nauw samen met de ouder(s)/verzorger(s), de wijk, zorginstellingen en andere belanghebbenden. Je werkt aan een goede en respectvolle relatie met onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Je bent makkelijk benaderbaar en voor iedereen het gezicht van de school. Daarnaast zoek je actief de samenwerking met de andere (SBO-)scholen van Kolom op. 

Je bent proactief in het onderzoeken van kansen en ontwikkelingen. Hierdoor weet je onze school op de juiste wijze te profileren en te positioneren. Ook als het gaat om passend onderwijs en de ontschotting tussen de verschillende schoolsoorten zoals regulier basisonderwijs en gespecialiseerd onderwijs.

Wat bieden wij?
Stichting Kolom is een aantrekkelijk werkgever voor huidige en toekomstige werknemers. Blijvend professionaliseren, een veilige en prettige werkomgeving, goede faciliteiten en persoonlijk welbevinden staan centraal.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in salarisschaal D13 (max. € 6.568,--) volgens de cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

Stichting Kolom is een organisatie met 14 scholen op 15 locaties van drie schoolsoorten: Speciaal Basisonderwijs, (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (ZMLK) en Praktijkonderwijs. De organisatie met ongeveer 520 medewerkers kenmerkt zich doordat er ruimte voor leren (voor zowel leerling als medewerker) is, de lijnen zijn kort en laagdrempelig. Met elkaar staan wij voor kwalitatief goed en gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende ondersteunings- en begeleidingsbehoeften in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.

De Hasselbraam is gehuisvest in een mooi gebouw en heeft een speels schoolplein, verdeeld in vier units en een Johan Cruyff court! Uitgaande van handelingsgericht werken staat de driehoek, kind-ouder-school centraal. De samenwerking met de ouders voor de ontwikkeling van het kind is essentieel. 
Meer informatie over de school lees je op www.sbodehasselbraam.nl.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 29 januari 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Carmen Piscopo via 088-2051600.

Belangrijke data: deze data volgen z.s.m.

  • Het voorselectiegesprek wordt gehouden op 2 februari 2023.
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 10 februari 2023.
  • De tweede ronde wordt gehouden op 16 februari.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.