Drie ervaren toezichthouders

Vacatures

Voor Leerplein055 zoeken wij drie ervaren toezichthouders.

Functieomschrijving

Voor alle toezichthouders binnen Leerplein055 geldt dat zij binding hebben met de missie, ambitie en de strategie van de stichting. De toezichthouders die wij zoeken zijn onafhankelijk en hebben een brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid. Als toezichthouder beschik je over een breed regionaal netwerk en ben je bereid jouw netwerk in te zetten. Je denkt mee met het college van bestuur en je bent een ‘critical friend’. Je bent je bewust van je rol als toezichthouder. Je bent sparringpartner voor het college van bestuur en je bespreekt dilemma’s vanuit verschillende perspectieven. De RvT werkt samen met één team en is in staat om met elkaar scherpe, collegiale discussies te voeren. Je stelt je nieuwsgierig op en je zoekt verbinding met de scholen.

De RvT is formeel de werkgever van de bestuurders en geeft hen gevraagd en ongevraagd advies. Het is belangrijk dat de RvT toezicht houdt op het bereiken van de doelstellingen en de belangen van Leerplein055. Op basis van de aanwezige kwaliteiten die nu binnen de RvT aanwezig zijn zoeken we aanvulling op de volgende aandachtsgebieden:

  • (primair) onderwijs;
  • bestuur/governance;
  • financiën.

Je kijkt als toezichthouder vanuit je eigen expertise en koppelt die aan de missie en visie van de stichting. Je durft buiten de gestelde kaders te denken en kan op metaniveau situaties overzien. Verder verwachten we van je dat je een visie op de medezeggenschap hebt. We nodigen daarom uitdrukkelijk sollicitanten uit met enkele jaren werkervaring die afkomstig zijn uit verschillende branches. Je bent woonachtig in de gemeente Apeldoorn en/of hebt een goed (politiek) netwerk binnen onze gemeente. Conform de statuten horen minimaal twee leden van de RvT een regionale binding te hebben.

Met de komende aanstelling van drie vaste toezichthouders/beoogd voorzitter, zal de RvT weer op volle sterkte zijn en zich samen met het CvB volledig gaan richten op de toekomst.

Arbeidsvoorwaarden

De RvT committeert zich aan de afspraken over goed bestuur binnen de PO sector. Daarnaast verwachten wij dat je voldoende tijd hebt om deze werkzaamheden uit te voeren. De RvT vergadert minimaal zes keer per jaar. De aanstelling als lid van de raad van toezicht geldt voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid om nog één keer herbenoemd te worden. De vergoeding is volgens wetgeving en richtlijnen van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI).

Organisatie

Leerplein055 is een onderwijsorganisatie met 23 openbare basisscholen in Apeldoorn. Daarnaast maken sbo de Boemerang (basisschool voor speciaal basisonderwijs) en Praktijkschool Apeldoorn (VO-school voor praktijkonderwijs) onderdeel uit van Leerplein055.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 11 juni 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Carmen Piscopo, via 088 2051600.

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegesprek vindt plaats op 15 juni 2022.
  • De gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 21 juni 2022 (middag en avond).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.