Drie onafhankelijke leden raad van toezicht

Vacatures

Voor PPO Delflanden zoeken wij drie onafhankelijke leden voor de raad van toezicht.

Functieomschrijving

PPO Delflanden verwacht de omzetting van de bestuursstructuur naar een two-tier model met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht rond de zomer af te ronden. Met het oog hierop zoekt het samenwerkingsverband onafhankelijke leden raad van toezicht.

De leden van de raad van toezicht dienen onder andere in staat te zijn om integraal toezicht uit te oefenen, op het niveau van de directeur-bestuurder te fungeren als sparringpartners, afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren, het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang en besluitvaardig te handelen.

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de hiervoor genoemde competenties, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

  • het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
  • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
  • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van de raad van toezicht en die van de directeur-bestuurder;
  • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding die met ingang van 2022 is vastgesteld op € 3.000,– voor de voorzitter en € 2.000,– voor de overige leden. Dit met inachtneming van de onderwijssector landelijk gangbare leidraden.

Organisatie

PPO Delflanden is het samenwerkingsverband van 23 schoolbesturen voor primair passend onderwijs met ruim 80 scholen in de gemeenten Delft, Lansingerland, Pijnacker – Nootdorp en Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden). De scholen verzorgen goed, passend onderwijs voor ongeveer 20.000 kinderen in de regio en worden hierbij ondersteund door bureau PPO Delflanden.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 5 juni 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Als je een vraag hebt, kun je terecht bij Hans van Willegen, via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegeprek vindt plaats op 10 juni 2022.
  • Het sollicitatiegesprek met de benoemingsadviescommissie wordt gehouden in week 24.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.