Teamleiders EYE College

Vacatures

Voor het EYE College zoeken wij teamleiders.

Functieomschrijving

In de afgelopen tijd is er onder leiding van een interim directeur gekeken hoe de school toekomstbestendig kan worden vormgegeven. Van een geschiedenis als brede scholengemeenschap met ook havo en vwo richt de school zich nu op praktijkonderwijs, vmbo en mavo. De laatste havo- en vwoleerlingen verlaten eind dit schooljaar de school. De krimp van de school vraagt ook het opnieuw kijken naar de aansturing. Daarnaast hebben medewerkers aangegeven meer autonomie en professionele ruimte te willen.

Onlangs zijn rondetafelgesprekken gevoerd om met de medewerkers van EYE College verdere invulling te geven aan de gewenste wijze van aansturing, teamindelingen en besluitvorming. De precieze verdeling van taken en de samenstelling van je team kunnen we je op dit moment nog niet vertellen. Wel ga je een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de medewerkers en als procesbegeleider bij de onderwijsontwikkeling in de teams. Je schept heldere kaders, let op de randvoorwaarden, ziet toe op de borging in de processen en hebt aandacht voor het vieren van de behaalde successen.

We verwachten van je dat je integrale verantwoordelijkheid voelt en neemt. Verder kijkend dan alleen je eigen team. Je pakt een coachende rol in de ontwikkeling naar gedelegeerd (onderwijskundig) leiderschap richting de docenten die het onderwijs ontwikkelen. Je weegt af welke operationele zaken jij zelf oppakt en delegeert, met behoud van overzicht.

Met drie teamleiders en een directeur (die ook nieuw gaat starten) vorm je de schoolleiding en geef je leiding aan de medewerkers. Aandacht voor de medewerkers en hun ontwikkeling is een van de hoofdtaken. Je toont interesse en luistert ook ‘tussen de regels door’. Daarnaast stimuleer je de gewenste ontwikkeling waarbij teamleden concrete invulling geven aan de wens van meer autonomie en professionele ruimte. Je werkt vanuit vertrouwen in de professional en stuurt vanuit de visie van de school.

Wat bieden wij?

  • Wij bieden jou de unieke kans om met een geheel nieuwe schoolleiding (directeur en drie teamleiders) en medewerkers met hart voor de leerlingen te werken aan het beste onderwijs voor de leerlingen van EYE College.
  • Je krijgt veel ruimte om invulling te geven aan je rol als teamleider en de taakverdeling binnen de schoolleiding.
  • Met het team ga je de ontwikkeling in naar gedelegeerd leiderschap.
  • Er is aandacht voor jouw ontwikkeling met mogelijkheden tot coaching en scholing.
  • De school is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal 12 conform de cao voor voortgezet onderwijs.

Organisatie

Het EYE College is onderdeel van BLICK op onderwijs. BLICK staat voor Boeiend Leren In Capelle en Krimpen aan de IJssel. BLICK op onderwijs vertegenwoordigt tien scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel: acht openbare basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor voortgezet onderwijs. Een paar scholen zitten op meerdere locaties.

Eye College staat voor oog hebben voor elkaar en onze omgeving. De school richt zich op het bieden van sterk en onderscheidend voortgezet onderwijs in Capelle aan den IJssel, met goede resultaten en de beste voorbereiding op het mbo of werk. Het onderwijsaanbod is breed en bestaat vanaf schooljaar 2023-2024 uit praktijkonderwijs, een PrO+ programma (nieuw en uniek), een entreeprogramma, vmbo met verdieping of verbreding in de profielen voeding, gezondheid en technologie en mavo met een combinatie van beroeps- en theoretische competenties.
We vinden gezond en duurzaam leven belangrijke thema’s. Daarom is ons onderwijs gericht op voeding, gezondheid en technologie.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 11 juni 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Angela Giezen via 06 38 07 06 65.

Belangrijke data:

  • Digitale voorselectiegesprekken: 13 juni 2023.
  • Eerste gespreksronde met de BAC: 15 juni 2023.
  • Tweede gespreksronde: 21 juni 2023 (ochtend).
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.