Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor Stichting Archipel Scholen zoeken wij een lid raad van toezicht. 

Functieomschrijving

Als gevolg van het verloop van de benoemingstermijn van een van de leden van de raad van toezicht (RvT) is een vacature ontstaan. Gelet op de profielen van de overige leden van de RvT zoekt Archipel Scholen een lid afkomstig uit de publieke/non profit sector met voldoende financiële kennis en competenties om goed te kunnen functioneren als lid van de auditcommissie.

De uitdagingen
De demografische en maatschappelijke ontwikkeling op Walcheren brengt mee dat op een aantal scholen de ontwikkeling van het leerlingenaantal specifieke aandacht behoeft. Dit en het groter wordende lerarentekort zijn belangrijke uitdagingen voor Archipel. Het kan leiden tot concurrentie tussen de verschillende schoolbesturen. Archipel Scholen onderkent dit maar zet juist in op samenwerking tussen schoolbesturen. Vanuit die visie is er op Walcheren al een aantal samenwerkingsscholen gerealiseerd. Door versterking van samenwerking blijven er keuzemogelijkheden voor ouders en kan kwaliteit ook voor de langere termijn geborgd blijven door kostenvermindering op overhead en huisvesting en bundeling van kennis. 

Andere uitdagingen zijn: 

  • Het realiseren van Integrale Kindcentra (IKC’s) in gemeenten met weinig financiële armslag.
  • Samen met de voorzitter CvB en anderen in de organisatie werken aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Arbeidsvoorwaarden

De RvT en het CvB overleggen regelmatig met elkaar. Voorts heeft de RvT samen met het CvB jaarlijks overleg met de directeuren, het stafbureau en tweemaal per jaar met de GMR. De RvT bezoekt jaarlijks enkele scholen. Alle leden van de RvT ontvangen momenteel jaarlijks een vergoeding vergelijkbaar met de hoogte van de onbelaste vrijwilligersvergoeding. 

Organisatie

Archipel Scholen verzorgt het openbaar primair onderwijs voor bijna 2.500 leerlingen op zeventien scholen en een Taal Expertise Centrum met ruim 300 medewerkers in de Zeeuwse gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. De leerlingen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Archipel Scholen wil bereiken dat haar leerlingen, nu en in de toekomst, meewerken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan en aan een samenleving waarin de mens zorgvuldig en met respect omgaat met de aarde en alles wat zich daarop, daarin en daarom bevindt. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 18 juni 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Hans van Willegen via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 20 en 26 juni 2023.
  • Gespreksronde: 30 juni 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.