Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor Het Nieuwe Lyceum zoeken wij een lid raad van toezicht met bedrijfsvoering als deskundigheidsgebied.

Functieomschrijving

Wij zoeken een lid voor onze raad van toezicht dat gedreven invulling geeft aan professioneel toezichthouderschap. Wij vinden het belangrijk dat je een toezichthouder bent met strategisch inzicht en een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Je bent in staat op een prettige, heldere en directe wijze te communiceren. Je geeft en vraagt feedback om binnen de raad van toezicht met elkaar als collegiaal team en in samenspraak met de bestuurder te zorgen voor kwaliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een toezichthoudende rol, die uitgaat van een passende vergoeding voor leden van de raad van toezicht. Per jaar vinden circa 6 à 8 formele vergaderingen plaats en diverse relevante bijeenkomsten. Het is realistisch om uit te gaan van een tijdsinvestering tussen de 80 en 120 uur per jaar. De benoeming vindt plaats in de vergadering van juni 2024.

Organisatie

Het Nieuwe Lyceum is een scholengemeenschap in Bilthoven voor voortgezet onderwijs met een havo-, atheneum- en gymnasiumrichting op bijzonder-neutrale grondslag. Voor ons houdt dit in dat medewerkers en leerlingen wezenlijk in elkaar geïnteresseerd zijn en daardoor bereid om verschillende ideeën met elkaar te delen, waardoor ieder zijn eigen denkbeelden kan vormen. De school kiest voor modern klassikaal voortgezet onderwijs en wordt door bijna 1.200 leerlingen bezocht.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 15 mei 2024.
  • Voorselectiegesprekken: 23 en 24 mei 2024.
  • Selectiegesprekken: 27 mei 2024 (middag en avond).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.