Lid raad van toezicht met de portefeuille financiën

Vacatures

Voor Stichting Oarsprong zoeken wij een lid raad van toezicht met de portefeuille financiën. 

Functieomschrijving

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het door het college van bestuur (CvB) gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken bij Stichting Oarsprong. De raad van toezicht ziet erop toe dat het gevoerde beleid overeenkomt met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit wordt gewaarborgd. De RvT adviseert het CvB, fungeert als klankbord en is tevens de werkgever van het college van bestuur.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De uitvoering van de toezichthoudende taken zijn vastgelegd in de statuten en in reglementen. De RvT en het CvB hechten belang aan een goede en professionele rolverdeling, gebaseerd op de ontwikkelingen binnen Educational Governance. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats.

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van toezicht is dat alle leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview. Het is een pre als leden RvT woonachtig en/of werkzaam zijn in het voedingsgebied van de stichting en in elk geval de Friese taal passief beheersen.

Functie-eisen

De toezichthouder met expertise Financiën beschikt over:

  • deskundigheid op het gebied van en ervaring met bedrijfseconomische processen, bij voorkeur (ook) in een non-profitorganisatie met een minimale omvang als Oarsprong of in een accountancy-omgeving;
  • een opleiding op minimaal HBO+-niveau met een financiële achtergrond;
  • kennis van/ervaring met periodieke financiële managementrapportages;
  • kennis van recente ontwikkelingen ten aanzien van planning&control en finance in algemene zin.

Organisatie

Stichting Oarsprong is een christelijke organisatie die toekomstgericht en inspiratievol onderwijs biedt aan ieder kind. Vanuit onze levensvisie en traditie voelen we ons sterk verbonden met onze leerlingen, hun ouders, ketenpartners en met de mienskip. Onze organisatie bestaat uit acht christelijke basisscholen en vier ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Elke dag gaan onze deuren open voor ruim 1700 leerlingen. Ruim 200 medewerkers (leerkrachten en ondersteunend personeel) dragen zorg voor het onderwijs. Oarsprong bestaat ruim 25 jaar. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Als deze vacature je aanspreekt en je herkent jezelf in dit profiel, dan horen wij graag van jou! Stuur je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 1 november 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Willy Egberink via 088-2051600.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.