Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor Onderwijscollectief VPR zoeken wij een lid raad van toezicht.

Functieomschrijving

Heb jij een brede maatschappelijke belangstelling? Ben je betrokken bij het onderwijs en wil je daar invulling aan geven in een onafhankelijke en toezichthoudende rol? Draag je graag bij aan samenwerking vanuit constructief kritisch denken?

Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg zoekt een lid raad van toezicht voor de portefeuille primair onderwijs, met kennis van primair en passend onderwijs. Met jouw kennis, ervaring en reflectief vermogen lever je een bijdrage aan het team dat de raad van toezicht vormt.

Wat bieden wij?
De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuur, en heeft als taken onder andere het werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming en (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het bestuur. De raad van toezicht is kritisch en kijkt naar het handelen van de bestuurder en de eigen rol, waarbij zij openstaan voor feedback van elkaar. Ook houdt de raad toezicht vanuit vertrouwen richting de bestuurder, op basis van een brede informatiepositie.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling als lid van de raad van toezicht is voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid om één keer herbenoemd te worden. De vergoeding is volgens wetgeving en richtlijnen van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI) en bedraagt € 5.000,-- op jaarbasis.

Organisatie

Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg (VPR) is een collectief van twee samenwerkingsverbanden: één voor primair en één voor voortgezet onderwijs. Het collectief draagt zorg voor passend onderwijs op 58 basisscholen en 15 scholen in het voortgezet onderwijs in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en in Rozenburg. Per 1 januari 2021 is er gestart met één raad van toezicht voor zowel PO als VO en per 1 augustus 2021 werken SWV Kindkracht en SWV VOVPR samen in het Onderwijscollectief.

Meer informatie

Geïnteresseerd? In de profielschets vind je meer informatie.

Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je versturen via het sollicitatieformulier op deze pagina ter attentie van Angela Giezen.

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegesprek wordt gehouden op 22 september 2022.
  • Het gesprek met de benoemingsadviescommissie is gepland op 26 september 2022.
We zien je reactie graag uiterlijk 18 september 2022 tegemoet.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.