Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor Stichting KindPunt zoeken wij een lid raad van toezicht met een achtergrond in bedrijfsvoering.

Functieomschrijving

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het CvB en op de gang van zaken binnen de stichting, met het oog op de belangen van de stichting. De RvT kan het CvB gevraagd en ongevraagd adviseren. De RvT ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen van het CvB en de naleving van de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. Tevens houdt de raad toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen van de stichting.

Functie-eisen

Gezien de huidige samenstelling van de RvT zijn we op zoek naar een toezichthouder met een achtergrond in bedrijfsvoering, die in kan stemmen met doel en grondslag van de stichting. We nodigen vrouwelijke kandidaten van harte uit om te solliciteren. Ervaring met een toezichthoudende functie is wenselijk, maar niet noodzakelijk. 
Je hebt een open, communicatieve houding en tenminste hbo denk- en werkniveau. Voor deze nevenfunctie kun je voldoende tijd vrijmaken en je bent in principe altijd aanwezig op de vergadermomenten. 

Organisatie

Stichting KindPunt is een organisatie voor christelijk basisonderwijs in Meppel met zes kindcentra, elk met een eigen locatiedirecteur. KindPunt werkt vanuit de visie van het kind als ijkpunt voor de aanpak, waarbij kindcentraal onderwijs wordt geboden. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 3 december 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Angela Giezen via 06 38 07 06 65.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: week van 5 december 2023.
  • Eerste en tweede gespreksronde: in de eerste helft van januari 2024.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.