Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor Stichting Zeeluwe zoeken wij een lid raad van toezicht met politiek bestuurlijke ervaring en expertise op het gebied van financiën.

Functieomschrijving

De RvT is formeel de werkgever van de bestuurder en geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. Je bent een sparringpartner van de bestuurder en gaat aan de hand van het toezichtkader met de bestuurder in gesprek. Dit doe je vanuit de gedachte van Policy Governance. 

Focuspunten van de RvT zijn thema’s zoals onderwijs aan meer-begaafden, verwijzen naar het speciaal onderwijs, en kansenongelijkheid. Je hebt een blik gericht op de toekomst en denkt mee over inclusief onderwijs en de manier waarop dit het beste georganiseerd kan worden, op zowel lokaal niveau als binnen het grotere geheel van Zeeluwe. Bij dit alles stel je het belang van het kind centraal.

Andere focuspunten van de RvT zijn het toezicht houden op het bereiken van de doelstellingen van SWV Zeeluwe en zich richten op de belangen van de stichting. Daarnaast ben je goed op de hoogte wat er op bestuursgebied gebeurt op andere plekken in Nederland. Binnen het samenwerkingsverband zijn verschillende commissies, zoals een Auditcommissie, waar je mogelijk een rol in gaat spelen.

Organisatie

SWV Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor primair onderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 36 schoolbesturen met ongeveer 20.000 leerlingen opgenomen. De schoolbesturen vormen gezamenlijk het SWV Zeeluwe en de te volgen koers en beleid.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 3 september 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Carmen Piscopo via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 7 september 2023.
  • Gespreksronde met de BAC:13 september 2023 (middag/avond).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.