Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor Un1ek Onderwijs en Opvang zoeken wij een lid raad van toezicht met (bestuurlijke) ervaring en kennis van kinderopvang en onderwijs en financiën.

Functieomschrijving

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen van het college van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. Bijzondere aandacht heeft de toepassing van wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, de bescherming en veiligheid van kinderen en medewerkers. De governancecodes Kinderopvang en Primair Onderwijs zijn hierbij leidend.

De raad van toezicht heeft de volgende taken, verantwoordelijkheden en rollen:

  • werkgeverschap van het college van bestuur;
  • klankbord en adviseren van het college van bestuur;
  • toetsing van de besluitvorming;
  • verbinding houden en informatie verkrijgen vanuit alle lagen in de organisatie;
  • werk- en locatiebezoeken.

Organisatie

Stichting UN1EK verzorgt (speciaal) basisonderwijs en opvang binnen de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Alle scholen van UN1EK zijn ondergebracht in Stichting UN1EK Onderwijs en alle opvang-activiteiten zijn ondergebracht bij Stichting Opvang en Opvoeding. De kern van het aanbod van UN1EK is de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0-13 jaar.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 11 december 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Esther Uitman-van der Leest via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 15 december 2023.
  • Gespreksronde: week 51 (2023) of week 2 of week 3 (2024).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.