Lid raad van toezicht

Vacatures

VPCO Ermelo zoekt een lid raad van toezicht voor de portefeuille financiën.

Functieomschrijving

Ben je warm en betrokken en wil je als toezichthouder, met je ervaring en expertise, graag een bijdrage leveren aan onze organisatie? Heb je een bedrijfskundige of financiële achtergrond en beschik je over kennis ten aanzien van het begrotings- en verantwoordingsproces binnen het primair onderwijs?

De raad van toezicht van VPCO Ermelo bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter en is in haar samenstelling multidisciplinair en afgestemd op de huidige en toekomstige opgaven van VPCO Ermelo. Hoofdthema’s voor de raad zijn kwaliteit, veiligheid, verbinding en financiële stabiliteit. Dit alles in de context van het waarborgen van de continuïteit waarbij onze christelijke identiteit een belangrijke rol speelt. 

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de raad van toezicht beschikken over voldoende tijd om deze rol te kunnen vervullen. De raad van toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar. Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden de maximale vrijwilligersvergoeding.

Organisatie

De Stichting Voor Protestants Christelijk Onderwijs te Ermelo is een stichting met zes basisscholen in de gemeente Ermelo. Wij hebben ca. 150 medewerkers in dienst. Binnen de VPCO doen we met elkaar ons best om de kinderen met zorg in een veilige omgeving kennis en vaardigheden bij te brengen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 7 juli
  • Voorselectiegesprekken: 10/11 juli
  • Gespreksronde: bij voorkeur in de maand augustus (afhankelijk van vakantieplanning)

Form is being loaded...