Lid raad van toezicht

Vacatures

Wonderwijs zoekt een lid raad van toezicht met HR-expertise.

Functieomschrijving

Heb jij HRM-expertise en passie voor onderwijs? Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, terwijl je toezicht houdt op de maatschappelijke opdracht van Wonderwijs? Dan is deze functie als lid van de raad van toezicht (RvT) bij Wonderwijs iets voor jou!

Als lid van de RvT heb je gelijkwaardige verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Je bent toezichthouder en werkgever van het college van bestuur (CvB). Daarnaast heb je statutaire beslisbevoegdheden en een strategische advies- en klankbordfunctie. Je bent actief betrokken bij onderwerpen die bij Wonderwijs spelen. De RvT heeft drie vaste commissies: onderwijs, financiën en remuneratie. Je brengt werkbezoeken aan scholen en draagt bij aan strategische discussies. Leden hebben een aanstellingstermijn van vier jaar, met mogelijke verlenging. Interessante professionaliseringsmogelijkheden zijn beschikbaar.

Functie-eisen

Je hebt een helikopterview en analytisch vermogen (academisch werk- en denkniveau). Ervaring in bestuurlijke besluitvorming en inzicht in strategische afwegingen zijn essentieel. Daarnaast heb je interesse in de samenleving en het onderwijs. Je onderschrijft de doelstelling van Wonderwijs en hebt gevoel voor de identiteit. Je vertaalt je HR-kennis naar het primair onderwijs en Wonderwijs.

Specifiek voor het lid met HR-expertise: aantoonbare ervaring in HR-functies en affiniteit met primair onderwijs. Ervaring met veranderingsprocessen in complexe organisaties is een pré.

Organisatie

Wonderwijs is een onderwijsorganisatie van 14 scholen voor openbaar en katholiek primair onderwijs in de gemeente Overbetuwe en Lingewaard. In totaal heeft Wonderwijs ruim 400 medewerkers die gezamenlijk zorgdragen voor het onderwijs aan ongeveer 4.000 leerlingen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 16 september
  • Voorselectiegesprekken: week van 16 september
  • Gespreksronde: maandagmiddag- en avond 23 september
Wij horen graag van je!

Form is being loaded...