Onafhankelijk voorzitter

Voor het samenwerkingsverband De Verbinding (V(S)O 25.06) zijn wij op zoek naar een onafhankelijk voorzitter. 

Functieomschrijving

De voorzitter bereidt de bestuursvergaderingen voor met de directeur-bestuurder. Samen zorgen zij ervoor dat die voorbereiding garant staat voor een goed inhoudelijk gesprek en een goede besluitvorming. De voorzitter is tijdens de vergaderingen regisseur van het besluitvormingsproces: hij/zij leidt de vergaderingen technisch en weet het gesprek aan tafel te stroomlijnen. De inhoud dient voorop te staan in een kwalitatief hoogwaardig gesprek. De voorzitter kent en begrijpt het gezamenlijke doel van het samenwerkingsverband en hanteert dit als leidraad tijdens vergaderingen. De onafhankelijk voorzitter ziet er op toe dat de deelnemers aan de vergadering zoveel mogelijk redeneren en besluiten met het gedeelde doel voor ogen. Daar waar belangen van deelnemers in het gesprek toch een rol spelen, worden ze door de voorzitter als zodanig gemarkeerd.
De onafhankelijk voorzitter heeft oog voor de dynamiek tussen bestuurders, rekening houdend met verschillen in grootte en achtergrond van de organisaties die zij vertegenwoordigen. De voorzitter draagt er zorg voor dat elk bestuurslid gehoord wordt en treedt waar nodig coachend op. De voorzitter beschikt over flair, (inhoudelijke) senioriteit en natuurlijk overwicht. De onafhankelijk voorzitter zorgt ervoor dat het gesprek gevoerd wordt aan de overlegtafel. Hij/zij voorkomt ‘achterkamergesprekken’ en borgt de bestaande cultuur van op inhoud gedreven gesprekken.

Arbeidsvoorwaarden

Het bestuur van het samenwerkingsverband maakt met de te benoemen voorzitter afspraken over het honorarium op basis van een urendeclaratie en kostenvergoeding. Een inschatting van het aantal uren – op basis van acht vergaderingen per schooljaar en andere activiteiten – is 80 uur per jaar.

Organisatie

Recent is het samenwerkingsverband getiteld De Verbinding ontstaan vanuit twee afzonderlijke samenwerkingsverbanden. Ruim 21.000 leerlingen volgen onderwijs op één van de 36 deelnemende scholen. Het werkgebied van het samenwerkingsverband omvat: de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Renkum, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden en een gedeelte van Montferland.
Het betreft de volgende schoolbesturen:

  • Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Over- en Midden-Betuwe;
  • Stichting Praktijkonderwijs Regio Nijmegen (PRO College);
  • Stichting Dorenweerd College;
  • GSG Guido Arnhem;
  • Arentheem College;
  • De Onderwijsspecialisten;
  • Quadraam; en
  • Aeres.

Elke schooldag zetten onze docenten en andere medewerkers zich in om alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Leerlingen hebben naast een leerplicht namelijk vooral een leerrecht!

Meer informatie

Als deze vacature u aanspreekt en u herkent zich in dit profiel, dan vernemen wij graag van u.

Belangrijke data
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 30 september en 1 oktober.
Het selectiegesprek met de benoemingsadviescommissie vindt plaats in week 44.

Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen via het inschrijfformulier op deze pagina, ter attentie van mr. Hans van Willegen, onder vermelding van vacaturenummer 20200273.

Meer informatie vindt u tevens in de profielschets die u op deze pagina kunt downloaden.

Organisatie
SWV De Verbinding
Locatie
Arnhem
Omvang
80 uur per jaar
Sluitingsdatum
28-09-2020

Neem voor meer informatie contact op met:

Hans van Willegen

algemeen directeur B&T

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.