Schoolleider VSO Heliomare College Heemskerk vervolgonderwijs

Vacatures

Heliomare zoekt een schoolleider VSO Heliomare College Heemskerk vervolgonderwijs.

Functieomschrijving

Als schoolleider bij Stichting Heliomare Onderwijs ben je integraal verantwoordelijk voor de school. Je geeft leiding aan een zeer divers samengesteld team en motiveert hen door ze te zien en te horen. Je stimuleert eigenaarschap, samenwerking en ontwikkeling van de medewerkers. Vanuit de schoolvisie en de ambities, maar vooral vanuit de hoeveelheid van wensen en ideeën ontwikkel je op gestructureerde wijze inclusievere (leer)routes en beleid voor de lange en korte termijn. Je bent koersvast, waarbij onderwijskwaliteit en ontwikkeling centraal staat. 

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een schoolleider met een onderwijskundige leiderschapsstijl én een groot hart voor de leerlingen in het vervolgonderwijs.  

Jij bent een verbindende netwerker en je kunt jezelf zowel intern als extern goed profileren zonder de medewerkers uit het oog te verliezen. Jij krijgt er energie van om samen met het team of de stakeholders complexe situaties vorm te geven en tot een goed einde te brengen. 
 

Organisatie

Heliomare heeft verschillende locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast verzorgen wij onderwijsbegeleidingsactiviteiten in het reguliere onderwijs. Op onze scholen kunnen kinderen en jongeren terecht met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autisme spectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel. Naast onderwijs is op de scholen zorg en revalidatie mogelijk. Onze leerlingen variëren in leeftijd van 4 tot 20 jaar. Omdat onze scholen deel uitmaken van een grote organisatie die gespecialiseerd is in het bieden van brede zorg aan mensen met een beperking, kunnen wij leerlingen op verschillende manieren ondersteunen en eventueel doorverwijzen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.
 
Belangrijke data: 
Sluitingsdatum: 23 juni
Voorselectiegesprekken: 2 juli
Eerste gespreksronde: 5 juli
Tweede gespreksronde: 9 juli
 
Wij horen graag van je! 
 

Form is being loaded...