Twee leden raad van toezicht

Vacatures

Voor OPO IJmond gaan wij op zoek naar twee leden raad van toezicht.

Functieomschrijving

In de raad van toezicht (RvT) ontstaan per 1 augustus twee vacatures waarvan één benoeming gaat plaatsvinden op voordracht van de GMR en één op voordracht van de schooldirecteuren.

De raad van toezicht van OPO IJmond heeft een belangrijke rol in de maatschappelijke legitimering van de stichting en is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het bestuur. De raad van toezicht stelt zich ten doel integraal en onafhankelijk toezicht te houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het college van bestuur in het bijzonder. De gewenste evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht wordt bepaald door de juiste inbreng van diverse deskundigheden van de kandidaten, gecombineerd met hun bestuurlijke ervaring en relevante netwerk. OPO IJmond koestert diversiteit, ook in de samenstelling van de raad van toezicht.

Op basis van de aanwezige kwaliteiten die in de RvT aanwezig zijn, worden twee nieuwe leden gezocht waarmee tezamen de volgende kwaliteiten worden gedekt:

 • Kennis van en ervaring met primair onderwijs. Weten wat nieuwe ontwikkelingen in het primair onderwijs zijn, alsmede kennis van en oog voor strategisch relevante externe ontwikkelingen hebben.
 • Ervaring als bestuurder/eindverantwoordelijke van een organisatie die minstens zo groot is als OPO IJmond.
 • Sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen.
 • Een helicopterview, waarbij je van buiten je blik naar binnen werpt en goed kunt schakelen tussen alle niveaus van samenwerking.

Voor beide leden gelden verder de kwaliteiten die van alle RvT-leden worden gevraagd.

Kwaliteiten die van alle RvT-leden gevraagd worden:

 • De doelstelling van OPO IJmond en het karakter van het openbaar onderwijs kunnen onderschrijven en interesse in het (primair) onderwijs hebben.
 • Goede antenne hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen. Omgevings-sensitiviteit hebben.
 • Snel overzicht en inzicht weten te verwerven op uiteenlopende terreinen (niet alleen het eigen expertisegebied) en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden.
 • Vanuit een rolbewuste houding proactief kritisch zijn en zo nodig zelf initiatief nemen.
 • Goede antenne hebben voor integriteitsvraagstukken.
 • In staat zijn tot kritische zelfreflectie.
 • Voldoende tijd en aandacht voor deze nevenfunctie hebben.

Beide leden gaan deel uitmaken van de onderwijscommissie.

Organisatie

Openbaar Primair Onderwijs IJmond is gevestigd in Velserbroek en vormt het bevoegd gezag van veertien basisscholen. Met een leerlingenaantal van 3.042 en 368 personeelsleden staat OPO IJmond voor kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Veertien scholen betekent een grote diversiteit in onderwijsaanbod, traditie, wijkgebondenheid, doelgroep, pedagogische en onderwijskundige concepten, waaronder Dalton. Het brengt een gevarieerd repertoire aan ervaringen, vaardigheden en expertises samen binnen de muren van de organisatie. Een verscheidenheid die men elkaar uit volle overtuiging toestaat en waar men trots op is en tegelijkertijd een rijkdom die zij graag met elkaar delen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in de profielschets. OPO IJmond streeft naar diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht.
Door de Stichting OPO IJmond wordt aan de leden van de raad van toezicht een passende honorering verstrekt.

Als deze vacature u aanspreekt en u zichzelf in dit profiel herkent, horen wij graag van u. Stuur ons uw brief en curriculum vitae uiterlijk 7 juni 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina.

Gespreksdata
De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 13 juni.
De selectiegesprekken voor de twee vacatures vinden plaats op maandag 20 juni vanaf 16.00 uur op het kantoor van OPO IJmond.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.