Twee leden raad van toezicht

Vacatures

Voor OSG de Hogeberg zoeken wij twee leden voor de raad van toezicht (één met onderwijskundig profiel en één met financieel profiel).

Functieomschrijving

Vanwege het aflopen van de termijn zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden voor onze raad van toezicht. De afgelopen jaren hebben wij ons als raad ontwikkeld. We voelen ons betrokken bij het onderwijs op Texel en proberen de bestuurder  daar waar nodig en gewenst te ondersteunen. Wij willen ook startende toezichthouders een mogelijkheid bieden om toe te treden tot onze raad van toezicht.

Als toezichthouder vervul je verschillende rollen, namelijk die van toezichthouder, sparringpartner en werkgever. De raad van toezicht (RvT) is het onafhankelijke orgaan dat intern toezicht houdt op de organisatie en het handelen van de bestuurder vanuit de doelstelling om een volwaardig en breed aanbod voor voortgezet onderwijs op Texel in stand te houden. De raad van toezicht adviseert en ondersteunt de bestuurder bij de uitoefening van haar functie. De raad geeft inhoud aan de klankbordfunctie, voert de dialoog met de bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De raad heeft de opdracht om de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Organisatie

OSG de Hogeberg is de enige VO-school op het eiland en biedt een breed onderwijsaanbod van vmbo basis, vmbo kader, mavo, havo en vwo. Op de school zitten ongeveer 700 leerlingen.
De school heeft de ambitie om alle jeugd van Texel een volwaardige, inspirerende en maatschappelijk nuttige opleiding te bieden. De individuele leerling moet op het hoogste niveau van zijn of haar kunnen, voorbereid worden op betekenisvolle deelname aan de samenleving en op een studie of opleiding in het middelbaar en hoger onderwijs.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 31 maart 2024.
  • Voorselectiegesprekken: 5 april 2024.
  • Gespreksronde: 17 april 2024.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.