Twee leden raad van toezicht

Vacatures

Voor de Purmerendse Scholengroep zoeken wij twee leden raad van toezicht.

Functieomschrijving

De huidige raad van toezicht geldt als betrokken en gekwalificeerd. De leden vormen een goed werkend team, weten elkaar makkelijk te vinden en delen met elkaar én met het CvB hun visie op beleid en strategie, onderliggende waarden en relevante ontwikkelingen. De RvT ziet zich in het debat met het CvB vooral als inspirator en uitdager, die hecht aan een scherp, inhoudelijk debat, vanuit een positief kritische houding. De leden zijn complementair aan elkaar teneinde een scherp debat te kunnen voeren.

Wij zoeken twee nieuwe leden voor de raad van toezicht. Het eerste lid zal worden benoemd op bindende voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad en heeft als profiel: ‘Bewaken en borgen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel’. Het tweede lid heeft als profiel: ‘Bewaken en borgen van de beginselen van openbaar bestuur’. 

Functie-eisen

Van het ene kandidaat-lid wordt gevraagd:

 • Heeft kennis van de medezeggenschap in het onderwijs en is in staat de ontwikkelingen in het onderwijs vanuit het perspectief van leerlingen, ouders en personeel te volgen.
 • Is in staat het organisatiebelang te behartigen met oog voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel.

Gezien de ambitie van de PSG om bestuurlijk te fuseren met het Atlas College uit Hoorn beschikt deze kandidaat bij voorkeur over de volgende aanvullende competenties:

 • aantoonbare ervaring en affiniteit met medezeggenschap
 • hechten aan een gedegen rol- en taakinvulling van de medezeggenschap: zorgt ervoor dat de medezeggenschap daadwerkelijk ´voice´ kan hebben
 • ervaring met samenwerkings- en/of fusieprocessen
 • naast verbindende kwaliteiten ook in staat om ´de luis in de pels´ te zijn
 • bij voorkeur woonachtig in Waterland

Van het andere kandidaat-lid wordt gevraagd: 

 • heeft kennis van het openbaar onderwijs en is in staat de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs vanuit dat perspectief te volgen;
 • is in staat het organisatiebelang te behartigen met het oog voor de belangen van het openbaar onderwijs;
 • heeft een gedegen financiële achtergrond en ervaring in brede bedrijfsvoering processen, waardering- en governance vraagstukken;
 • kennis van non-profit organisaties, met name met betrekking tot de verschillende bekostigingsstructuren en de ontwikkelingen daarbinnen.

Gezien de ambitie van de PSG om te fuseren met het Atlas College uit Hoorn beschikt deze kandidaat bij voorkeur over de volgende aanvullende competenties:

 • ervaring met samenwerkings- en/of fusieprocessen;
 • organisatie- en managementontwikkeling.

Organisatie

De Purmerendse ScholenGroep (PSG) bestaat uit zeven scholen. Deze scholen verzorgen een breed aanbod in opleidingen en leerwegen in het voortgezet onderwijs voor de regio Waterland. Onze scholen bieden naar grondslag openbaar of bijzonder onderwijs en hanteren elk een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen de mogelijkheid tot kiezen en geeft onze scholen de mogelijkheid om leerlingen maatwerk aan te bieden.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in de profielschets. 

Als deze vacature u aanspreekt en u zichzelf in dit profiel herkent, horen wij graag van u. Stuur ons uw brief en curriculum vitae uiterlijk 15 mei 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina.

Belangrijke data:

 • Het (digitale) voorselectiegesprek wordt gehouden op 18 mei 2022.
 • De eerste selectieronde is gepland op 1 juni 2022 (ochtend) en 2 juni 2022 (middag).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.