Twee leden raad van toezicht

Vacatures

Voor Stichting Comprix zoeken wij twee leden voor de raad van toezicht.

Functieomschrijving

Heb je hart voor het openbaar primair onderwijs in Zuidoost Friesland? Heb je kennis en ervaring op het terrein van financiën in het publieke domein òf expertise op het terrein van HRM? Lees dan verder!

De raad van toezicht van Stichting Comprix bestaat uit zes leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal hernoembaar voor vier jaar. Met ingang van begin 2024 is er plaats voor twee nieuwe leden, die naast hun algemene taken respectievelijk zitting zullen nemen in de remuneratiecommissie (expertise HRM) en de auditcommissie (kennis en ervaring van financiën in het publieke domein). 

De raad van toezicht heeft de volgende kerntaken:

  • Toezicht houden: het integraal toezicht houden op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie; 
  • Goedkeuren en vaststellen van voorgenomen besluiten van de bestuurder ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening;
  • Klankbord en advies: het met raad en daad bijstaan van de bestuurder;
  • Werkgeverschap: de raad is als werkgever verantwoordelijk voor benoeming en beloning van de bestuurder.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 3.000,--. 

Organisatie

Stichting Comprix is een schoolbestuur met 35 basisscholen in Zuidoost Friesland. Ongeveer 500 medewerkers verzorgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ca. 4100 leerlingen. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 10 december 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Hans van Willegen via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 14 december 2023.
  • Gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 12 januari 2024.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.