Twee leden raad van toezicht

Vacatures

Voor Stichting Kyk zoeken wij twee leden raad van toezicht.

Functieomschrijving

Bij het naderend afscheid van twee leden binnen de raad van toezicht gaan we op zoek naar opvolging voor de portefeuilles onderwijs/kwaliteitszorg en financiën. We zijn een raad in opbouw, die extra aandacht heeft voor de ontwikkeling van het toezicht en de teamvorming binnen de raad. De verhoudingen binnen de RvT en met de andere geledingen kenmerken zich als open en positief kritisch. Wij zoeken voor de raad leden met eenzelfde grondhouding en complementair in expertise en achtergrond aan de zittende leden.

Als lid van de raad van toezicht verwachten wij allereerst dat je de grondslag, het doel en de ambities van onze stichting onderschrijft. Verder heeft zeker één van de te benoemen leden ervaring met toezichthouden, een Master werk- en denkniveau en brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid. We bieden ook een potential de gelegenheid zich te ontwikkelen tot toezichthouder. Je beschikt over strategisch inzicht, analytisch vermogen en open, heldere en directe communicatieve vaardigheden. Je kunt een onafhankelijke rol innemen, terwijl je je verbonden voelt met Stichting KyK.

We ambiëren een samenstelling van een raad die een rijk palet aan expertise in huis heeft en tevens voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden heeft. Dit betekent dat wij zoeken naar leden met een brede maatschappelijke positie die hun eigen deskundigheid functioneel kunnen inzetten in het belang van Stichting KyK. De voltallige raad draagt voldoende deskundigheid op onder andere de domeinen onderwijs, HR, financiën, huisvesting en facilitair. Binding met de regio zien wij voor het goed uit kunnen oefenen van de toezichthoudende rol als essentieel.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een toezichthoudende rol, die uitgaat van een passende vergoeding voor leden van de raad van toezicht. Per jaar vinden zes à acht formele vergaderingen plaats en diverse relevante bijeenkomsten. Het is realistisch om uit te gaan van een tijdsinvestering tussen 80 en 120 uur per jaar.

Organisatie

Stichting KyK biedt vanaf 1 januari 2022 een krachtige thuisbasis voor 34 scholen in het primair onderwijs verdeeld over de vijf bovenstaande Friese gemeenten. De stichting is ontstaan vanuit de fusie tussen Gearhing en Openbaar Onderwijs Odyssee. “Met oog voor de kinderen, professionals en ouders maken wij elke dag weer duurzaam onderwijs. KyK, dat noemen wij nou Krêft yn Kollektyf!”

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 28 november 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je vragen, neem dan contact op met Marja de Kruif via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken worden gehouden op 7 en 8 december 2022 (via Teams).
  • De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 12 december 2022 in Sneek.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.