Twee leden raad van toezicht

Vacatures

Voor Stichting Prisma Almere zoeken wij twee leden raad van toezicht.

Functieomschrijving

De raad van toezicht zoekt twee leden die vanuit hun persoonlijke christelijke identiteit het christelijk onderwijs een warm hart toedragen. Je hebt een sterk normbesef, bent integer en zorgvuldig. Gezien de huidige samenstelling van de raad zoeken wij financiële en juridische expertise. Het is prettig als je bestuurlijke ervaring hebt, maar dat is niet noodzakelijk. Wij nodigen vrouwelijke kandidaten van harte uit om te reageren.

Als lid van de raad van toezicht houd je integraal toezicht op de taakstelling van de bestuurder. Daarvoor is rolbewustzijn van belang. Je hebt voldoende rolbesef en weet je te bewegen tussen afstandelijkheid en betrokkenheid. Naast beoordelen en controleren, adviseer je met betrekking tot ontwikkelingen binnen de stichting en stimuleer je de bestuurder. In discussies ben je een scherpe sparringpartner. Hiervoor is het nodig om snel (globale) informatie te kunnen verwerken en een nieuwsgierige en onderzoekende houding te hebben.
Mentale onafhankelijkheid en kritisch zijn op eigen functioneren zijn voor jou vanzelfsprekend. Je kijkt door informatie heen en ziet wat er tussen mensen gebeurt. Je hebt een brede interesse en volgt de ontwikkelingen in het onderwijs, de (onderwijs)politiek en maatschappij. Daarbij ben je besluitvaardig.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze nevenfunctie is een remuneratieregeling en is een passende jaarlijkse vergoeding beschikbaar. 

Organisatie

Stichting Prisma is een onderwijsorganisatie voor protestants-christelijk en oecumenisch primair onderwijs in Almere. De stichting bestaat uit negentien scholen met verschillende onderwijsconcepten, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 530 medewerkers verzorgen onderwijs aan bijna 5.300 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht en een eenhoofdig college van bestuur en kenmerkt zich door de open en verbindende cultuur.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 24 november 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Angela Giezen via 06 38 07 06 65.

Belangrijke data:

  • Eerste gespreksronde: 30 november 2023 (ochtend).
  • Tweede gespreksronde: 8 december 2023 (middag).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.