Twee leden raad van toezicht

Vacatures

Wonderwijs een stichting met 14 scholen voor katholiek en openbaar primair onderwijs in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard is per voorjaar 2023 op zoek naar 
Twee leden voor de raad van toezicht.

Functieomschrijving

We zoeken een lid met expertise op het gebied van onderwijskunde en kwaliteitszorg en een lid met generieke expertise met eventueel expertise op het gebied van strategisch HR, huisvesting en/of informatisering. Een van de nieuwe leden wordt benoemd op voordacht van de GMR.

De raad van toezicht kent vijf leden die beschikken over gelijkwaardige verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Naast toezichthouder is de raad van toezicht werkgever van het college van bestuur en heeft de raad van toezicht statutaire beslisbevoegdheden, een strategische advies- en klank-bordfunctie en is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Van ieder lid wordt een actieve inbreng verwacht op de volle scope van onderwerpen die bij Wonderwijs spelen. De raad van toezicht kent drie vaste commissies: een onderwijscommissie, een financiële commissie en een remuneratiecommissie.  
De raad van toezicht is een actief orgaan, dat naast haar reguliere vergaderingen werkbezoeken brengt aan scholen en een bijdrage levert aan de discussies rond strategische thema’s. Leden van de RvT hebben een aanstellingstermijn van 4 jaar met een mogelijke verlenging van 4 jaar. Er zijn scholingsmogelijkheden. De raad van toezicht en het college van bestuur handelen in overeenstemming met de Code Goed Bestuur van de PO-raad en bevorderen de naleving hiervan binnen de stichting.

Organisatie

Wonderwijs is een onderwijsorganisatie van 14 scholen voor openbaar en katholiek primair onderwijs in de gemeente Overbetuwe en Lingewaard. In totaal heeft Wonderwijs 280 fte aan medewerkers die gezamenlijk zorgdragen voor het onderwijs aan ongeveer 3.900 leerlingen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 8 september 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina.
Bij vragen kun je terecht bij Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 12 september.
  • De selectiegesprekken voor de twee vacatures vinden plaats op maandag 26 september vanaf 16.00 uur op het kantoor van Wonderwijs.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.