Voorzitter en lid raad van toezicht

Vacatures

De Willem de Zwijgerschool in Den Haag zoekt een voorzitter en een lid voor de raad van toezicht.

Functieomschrijving

De raad van toezicht kent een diverse samenstelling. Naast de drie leden die op voordracht van de ouders zijn benoemd, zijn we op zoek naar een voorzitter met ruime ervaring als toezichthouder. Daarnaast zoeken we een lid met een HR-profiel. Het heeft de voorkeur dat één van de twee nieuwe toezichthouders een onderwijskundig profiel heeft door werkzaam te zijn of te zijn geweest in het onderwijs.

Van de toezichthouders wordt verwacht dat zij aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende kennis en ervaring hebben. Je kunt evenwicht bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de directeur-bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht. De voorzitter agendeert de vergaderingen en regelt of doet regelen de informatievoorziening voor en na de vergaderingen. Je dient over voldoende tijd en flexibiliteit te beschikken om invulling te kunnen geven aan deze rol. Daarnaast ben je een bruggenbouwer, crisisbestendig en besluitvaardig. Je hebt lef en humor, bent bezonnen, wijs en authentiek. 

Organisatie

De Willem de Zwijgerschool is een veilige, prettige en vertrouwde plek midden in de wijk. Het is een buurtschool. De leerlingen komen voor het overgrote deel uit de directe omgeving van de school. Dit versterkt het buurtkarakter van de school.
De school biedt een veilige en uitdagende omgeving voor kinderen om te leren en uit te groeien tot verantwoorde wereldburgers. Kinderen gaan met plezier naar school. Ze krijgen de vaardigheden aangeboden en doen de kennis op om het beste uit zichzelf te halen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 16 juni 2024 
  • Voorselectiegesprekken: 19 juni 2024
  • Gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 25 juni 2024

Form is being loaded...