Voorzitter en twee leden raad van toezicht

Vacatures

Voor SWV VO Zuid-Utrecht zoeken wij drie leden raad van toezicht, waaronder de voorzitter.

Functieomschrijving

De context waarin het samenwerkingsverband opereert is complex.  In de regio daalt het aantal leerlingen en dus het beschikbare budget. Er zijn meer jongeren met een ondersteuningsvraag die samenhangt met een zorgvraag. Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is toegenomen. Daardoor, door het lerarentekort en door de negatieve effecten van de coronaperiode op het gedrag van leerlingen, staat het voortgezet onderwijs in de regio voor grote uitdagingen. Het samenwerkingsverband speelt daarin haar rol. De directeur-bestuurder voert het (onderwijs)inhoudelijke gesprek met vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen in de raad van aangeslotenen.
De raad van toezicht is sparringpartner en critical friend van de directeur-bestuurder die in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving de doelstellingen van het samenwerkingsverband probeert te realiseren. De raad van toezicht is tevens de werkgever van de directeur-bestuurder en stelt daarvoor een remuneratiecommissie in. 

De rol van de onafhankelijke voorzitter:
Als regisseur van het proces van toezichthouden toon je, mede in het kader van good governance, verbindende en integrerende kwaliteiten. Je bent in staat om een goede relatie te onderhouden met de directeur-bestuurder en de Ondersteuningsplanraad (OPR). Je hebt oog voor de ethiek van toezichthouden en het vermogen om op basis van statuur en natuurlijk gezag de voorzittersrol verbindend in te vullen. Je bent rolbewust en besluitvaardig.

De voorzitter bereidt de vergaderingen van de raad van toezicht voor, zit deze voor en zorgt voor (controle op) de uitvoering van de vergaderbesluiten. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. Als regisseur van het toezichtproces is de voorzitter verantwoordelijk voor de bewaking van de roldiscipline binnen de raad van toezicht. De voorzitter woont de vergaderingen van de raad van aangeslotenen (deels) bij en heeft daarbij een adviserende stem. 
Andere bijkomende taken voor de voorzitter van de raad van toezicht zijn:

  • zicht houden op de verschillende taakgebieden binnen de raad van toezicht;
  • het beoordelen en toetsen van de eigen werkzaamheden van de raad van toezicht en het controleren van de externe verantwoording daarvan.

Arbeidsvoorwaarden

De leden en de voorzitter van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding. De raad van toezicht vergadert regulier drie tot vier keer per jaar.

Organisatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht is een netwerkorganisatie. In nauwe samenwerking met de aangesloten scholen in Zuid-Utrecht organiseert het samenwerkingsverband passend onderwijs in deze regio. Elke leerling heeft recht op onderwijs dat goed bij hem past en het beste in hem naar boven haalt. Het samenwerkingsverband streeft ernaar om dat zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs te realiseren, met extra ondersteuning waar nodig. Als dat niet (meer) kan, dan in het speciaal onderwijs, zodat alle leerlingen tijdens hun schoolloopbaan de juiste bagage krijgen om zich te kunnen ontplooien tot succesvolle mensen en zodat zij zich veilig en gerespecteerd voelen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 2 april 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Hans van Willegen via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 6 en 7 april 2023.
  • Gesprekken met de benoemingsadviescommissie: week 15 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.