Leergang procesvaardigheden bij verandering

Scherper luisteren, anders doen

Ben je (eindverantwoordelijk) schoolleider en wil je effectiever leidinggeven aan veranderingen? Dan is de Leergang procesvaardigheden bij verandering iets voor jou.

Tijdens deze leergang ontwikkel je je handelingsrepertoire in veranderprocessen door:

  • Veranderprocessen breder en dieper te begrijpen
  • Oorzaken van de soms stroperige dynamiek van veranderprocessen aan te wijzen
  • Je aandacht en luistervermogen aan te scherpen, juist wanneer het veranderproces stagneert;
  • Een vertaling te maken naar creatieve en alerte interventies.

Maar je onderzoekt en ontwikkelt vooral je eigen grondhouding als leidinggevende in veranderprocessen.

Leidinggeven aan verandering

Scholen hebben voortdurend te maken met verandering. Of het nu nieuwe vragen zijn van bestuurders, leraren, ouders of kinderen, beleidswijzigingen of maatschappelijke en technologische ontwikkelingen: allemaal kunnen ze aanleiding zijn voor veranderingen.

(Eindverantwoordelijke) schoolleiders hebben bij die veranderprocessen een sleutelrol. Maar ook al moeten sommige dingen écht veranderen, dan is dat nog geen garantie dat dat ook gebeurt. Tijdens een veranderproces kunnen afwijking, vertraging of zelfs tegenwerking ontstaan. Juist dan kan de inzet van procesvaardigheden nuttig zijn.

Procesvaardigheden 

Processen zijn van mensen. Zonder mensen is een school niet meer dan een gebouw met een reeks klaslokalen. Het zijn de mensen die het een ‘school’ maken. Dankzij hen is er pas sprake van een ‘onderwijsproces’, een ‘leerproces’ of een ‘samenwerkingsproces’. Hetzelfde geldt voor veranderprocessen: er gebeurt pas iets als mensen iets doen. Kortom, al deze processen zijn van mensen.

Vaak is er bij veranderprocessen eerst veel aandacht voor de inhoud: wat is de aanleiding, de analyse, het nut, de noodzaak of de planning? Maar de werkelijkheid houdt zich niet altijd aan deze afspraken. Vragen als ‘Hoe kan dat toch, het leek toch zo duidelijk?’, ‘Waar komt deze weerstand opeens vandaan?’ of ‘Hoe krijg ik ze zover?’ dringen zich dan al snel op. In dit soort situaties is een nieuw soort aandacht nodig, zeker wanneer anderen ‘weerstand’ vertonen of er een conflict dreigt. Er wordt een beroep gedaan op een breed repertoire aan procesvaardigheden en -interventies, die allemaal beginnen bij aandacht: scherper luisteren, anders doen.

Veranderen vraagt ook om een dieper en breder begrip van de dynamiek van veranderprocessen. Wat is het verloop hiervan? Wat zijn de ongeschreven wetten? Wat betekent weerstand eigenlijk? En is conflict te voorkomen, of kan het misschien ook productief zijn?

Na de leergang procesvaardigheden kunnen schoolleiders goed omgaan met de soms weerbarstige, onvoorspelbare kant die veranderen vaak kenmerkt.

Voor wie?

De Leergang procesvaardigheden bij verandering is speciaal bedoeld voor (eindverantwoordelijk) schoolleiders die:

  • Anders willen kijken naar problemen en de aanpak ervan constructief willen beïnvloeden
  • Hun interventierepertoire willen vergroten
  • De veranderdynamiek in hun werkomgeving willen herkennen en beïnvloeden
  • De samenwerkingskant van veranderprocessen van hun werk belangrijk vinden en taal en handvatten zoeken om daar meer grip op te krijgen

Eigen ontwikkelvragen

Tijdens de Leergang procesvaardigheden bij verandering verdiep je je in de proceskant van jouw werk, vanuit je eigen ontwikkelvragen over jouw team of vanuit een breder vraagstuk. Aan de hand van theorie en praktijkgerichte werkvormen krijg je meer zicht op en gevoel voor de processen tussen mensen en de onderstromen in werksituaties. Dit vereist ook een persoonlijke reflectie op jouw eigen stijl van leidinggeven.

Boek

De leergang is gebaseerd op hét boek over het proceskundig perspectief: Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht. De auteurs van dit boek zijn tevens docent van deze leergang. Direct na inschrijving ontvang je een exemplaar.

Organisatie

Deze leergang wordt georganiseerd door B&T academie in samenwerking met Wenders.

Praktisch

De leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten van één dagdeel. Tussendoor doe je concrete oefeningen, reflectieopdrachten, leeswerk en heb je onderling contact. De totale studiebelasting van deze leergang is 81 uur.

Herregistratie Schoolleidersregister PO

De Leergang procesvaardigheden bij verandering is door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd als aanbod van ‘vooraf gewaardeerde activiteiten’. Met deelname rond je het hele professionaliseringsthema (45 punten) voor herregistratie ‘Leidinggeven aan verandering’ af.
Actuele informatie over herregistratie in het Schoolleidersregister PO vind je in dit artikel.

Wil je meer weten?

Heb je interesse in de leergang, maar wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Mark Ackermans. Hij kan je ook in contact brengen met een van de docenten voor een oriënterend gesprek. Na inschrijving vindt met iedere deelnemer een telefonisch kennismakingsgesprek plaats.

Referentie