Leergang procesvaardigheden bij verandering

Scherper luisteren, anders doen

Bent u (eindverantwoordelijk) schoolleider en wilt u effectiever leidinggeven aan verandering? Dan biedt de leergang Procesvaardigheden bij verandering uitkomst. De B&T academie organiseert deze leergang in samenwerking met Wenders.

Tijdens de Leergang  procesvaardigheden bij verandering ontwikkelt u uw handelingsrepertoire bij veranderprocessen door:

  • veranderprocessen breder en dieper te begrijpen;
  • de dynamiek van veranderprocessen te herkennen én te waarderen;
  • uw aandacht en luistervermogen te scherpen wanneer het proces stagneert;
  • van hieruit een vertaling te maken naar creatieve en alerte interventies.

Maar bovenal onderzoekt en ontwikkelt u uw eigen grondhouding als leidinggevende bij verandering.

Leidinggeven aan verandering

Scholen hebben voortdurend te maken met verandering. Of het nu nieuwe vragen zijn van bestuurders, leerkrachten, ouders of kinderen, beleidswijzigingen of maatschappelijke en technologische ontwikkelingen: allemaal kunnen ze aanleiding zijn voor veranderingen. En sinds 2020 heeft het onderwijs een veranderopgave gekregen die zijn weerga niet kent. (Eindverantwoordelijke) schoolleiders vervullen daarin een sleutelrol. En toch… zelfs al is de noodzaak van sommige veranderingen evident, dat is nog geen garantie dat ze ook worden gerealiseerd. Soms lijkt het zelfs wel of het belang van een verandering omgekeerd evenredig is aan de bijval die er voor is.

Procesvaardigheden 

Processen zijn van mensen. Zonder mensen is een school niet meer dan een gebouw met een reeks klaslokalen. Het zijn de mensen die het een ‘school’ maken. Dankzij hen is er pas sprake van bijvoorbeeld een ‘onderwijsproces’, een ‘leerproces’ of een ‘samenwerkingsproces’. Hetzelfde geldt voor veranderprocessen: er gebeurt pas iets als mensen er wat in doen. Kortom, ook deze processen zijn van mensen. Toch gaat bij veranderprocessen initieel veel aandacht uit naar aanleiding, analyse, nut, noodzaak of planning. Maar gaandeweg kunnen afwijking, vertraging of tegenwerking ontstaan. Vragen als ‘Hoe kan dat toch, het leek toch zo duidelijk?’, ‘Waar komt deze weerstand opeens vandaan?’ of ‘Hoe krijg ik ze zover?’ dringen zich dan al snel op. Dit zijn situaties bij uitstek waar een andere aandacht op zijn plaats is, zeker wanneer anderen ‘weerstand’ vertonen of er zelfs een conflict op de loer ligt.

Veranderen vraagt niet alleen om communicatieve vaardigheden, maar ook om een dieper en breder begrip van de dynamiek van veranderprocessen. Wat is het verloop hiervan? Wat zijn de ongeschreven ‘wetten’? Wat betekent ‘weerstand’ eigenlijk? En is conflict te voorkomen, of is het zelfs productief te maken? En zeker nu sinds 2020 de manier van samenwerken ingrijpend is veranderd, is een heldere procesaandacht van het grootste belang om de processen goed door te kunnen laten gaan. Dit maakt dat er een beroep wordt gedaan op een breed repertoire aan procesvaardigheden en -interventies, die allemaal beginnen bij aandacht: scherper luisteren, anders doen.

Voor wie?

De Leergang procesvaardigheden bij verandering is speciaal bedoeld voor (eindverantwoordelijk) schoolleiders die:

  • anders willen kijken naar problemen en de aanpak ervan constructief willen beïnvloeden;
  • hun interventierepertoire willen vergroten;
  • de veranderdynamiek in hun werkomgeving willen herkennen en beïnvloeden;
  • de samenwerkingskant van veranderprocessen van hun werk belangrijk vinden en taal en handvatten zoeken om daar meer grip op te krijgen.

Oud-deelnemers over de leergang

“Door de leergang heb ik extra ogen en oren gekregen. Ik zie en hoor meer en dat brengt veel inzicht in de processen in mijn team en speelveld” 

“Ik kijk nooit meer hetzelfde naar veranderingen. De uitkomst lijkt soms ver weg, maar ligt dichterbij dan je denkt.” 

Eigen ontwikkelvragen

Tijdens de Leergang procesvaardigheden bij verandering verdiept u zich in de proceskant van uw werk vanuit uw eigen ontwikkelvragen over uw team of vanuit een breder vraagstuk. Aan de hand van theorie en praktijkgerichte werkvormen krijgt u meer zicht op en gevoel voor de processen tussen mensen en de onderstromen in de werksituatie. Dit vraagt om een persoonlijke reflectie op uw eigen stijl van leidinggeven.

Boek

De leergang is gebaseerd op hét boek over het proceskundig perspectiefProceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht. De auteurs van dit boek zijn tevens docent van deze leergang.

Organisatie

B&T academie i.s.m. Wenders.

Duur

De leergang is opgebouwd uit vier bijeenkomsten van één dagdeel en één bijeenkomst van twee aaneengesloten dagdelen. In totaal beslaat de leergang dus zes dagdelen. Vooraf vindt een telefonische intake plaats.

Herregistratie Schoolleidersregister PO

De Leergang procesvaardigheden bij verandering is door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd als aanbod van ‘vooraf gewaardeerde activiteiten’. Met deelname rond u het hele professionaliseringsthema (35 punten) voor herregistratie ‘Leidinggeven aan verandering’ af.
Actuele informatie over herregistratie in het Schoolleidersregister PO vindt u in dit artikel.