Ontwikkeling vooraf of achteraf waarderen: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Schoolleider staat centraal bij herregistratie

Niet alleen de beroepsstandaard voor schoolleiders in het PO wordt geactualiseerd: deze maand zijn er ook nieuwe herregistratiecriteria en professionaliseringsthema’s vastgesteld. B&T denkt graag met u mee hoe u herregistratie in het Schoolleidersregister PO zó kunt organiseren dat uw ontwikkeling centraal staat.

Er is de afgelopen maanden veel veranderd voor schoolleiders in het basisonderwijs die zich willen herregisteren, vertelt Pauline Zwaal-Arora, adviseur van B&T. “Daardoor overzien schoolleiders soms nog niet welke mogelijkheden er nu zijn. Wij kijken graag mee om de herregistratie zo goed mogelijk te organiseren.”

Veranderingen op een rij

“Het nieuwe systeem van herregistreren staat nu nog meer ten dienste van de ontwikkeling van de schoolleider”, vertelt Zwaal-Arora. “Daardoor kunnen schoolleiders makkelijker de regie nemen over hun eigen professionalisering.”

Onderstaand staan de belangrijkste veranderingen in het Schoolleidersregister PO op een rij. Het is daarbij goed om te weten dat de termen ‘formeel leren’ en ‘informeel leren’ niet langer worden gebruikt. In plaats daarvan hanteert het register vanaf nu ‘vooraf gewaardeerde activiteiten’ en ‘achteraf te waarderen activiteiten’.

Beroepsstandaard
De nieuwe beroepsstandaard gaat over leiderschapspraktijken en niet langer over competenties. Die vijf praktijken zijn: visiegericht werken, ontwikkelen van mensen, ontwikkelen van de organisatie, leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs, en investeren in goede relaties met de omgeving. Naast de praktijken is er in de nieuwe beroepsstandaard expliciet aandacht voor persoonlijk leiderschap. Dat heeft alles te maken met de identiteit van de schoolleider: wie ben ik, wie wil ik zijn en hoe kan ik mezelf ontwikkelen. Deze geactualiseerde beroepsstandaard beschrijft de essentie van het vak van schoolleider: dat wat er altijd toe doet om effectief te zijn, los van de opgave in een specifieke context, zoals die op een school in de Randstad, een krimpregio of bijvoorbeeld bij een acute kwaliteitsopgave.

Nieuwe thema’s
Professionaliseringsthema’s zijn uitwerkingen van de beroepsstandaard. Deze thema’s zijn veranderd: ze zijn inhoudelijk kleiner en deelthema’s zijn verdwenen. Verder moesten schoolleiders zich voor hun herregistratie tot nu toe ontwikkelen op drie verschillende professionaliseringsthema’s, maar deze verplichting vervalt.

Er komen vanaf nu elk jaar twee nieuwe thema’s bij, die door schoolleiders zelf worden ontwikkeld. Dit jaar zijn dat kansenongelijkheid en ‘de school in een netwerksamenleving’. Deze thema’s worden naar verwachting in de loop van 2021 toegevoegd aan het register. De komende jaren zullen er zo steeds meer thema’s bijkomen.

Ontwikkeling vooraf waarderen
Kiest u voor ‘vooraf gewaardeerde activiteiten’, dan kunt u deelnemen aan onze gecertificeerde leergangen.

Ontwikkeling achteraf waarderen
Schoolleiders kunnen herregistreren als 100 punten zijn behaald. Het aantal punten bij opleidingen wordt vooraf bepaald door de Commissie Certificeren (van het Schoolleidersregister PO). Diverse criteria spelen hierbij een rol. Bij waardering achteraf is het de instelling/professioneel beoordelaar die de herregistratiewaarde bepaalt. Dit is afhankelijk van het aantal thema’s en het niveau waarop de deelnemer zich heeft ontwikkeld.

Zoeksysteem
Schoolleiders kunnen het opleidingsaanbod vinden in het zoeksysteem van het Schoolleidersregister PO. Startpunt hierbij is vanaf nu niet meer een professionaliseringsthema, maar een eigen leerdoel. Op basis van trefwoorden wordt dan gezocht naar professionaliseringsaanbod dat daarbij past. Hierdoor kunnen schoolleiders een keuze maken die is gebaseerd op hun eigen behoefte. Het systeem toont ook welke professionaliseringsthema’s erbij horen en hoeveel punten het betreffende aanbod oplevert.

Ontwikkeling achteraf waarderen

Ook informele leeropbrengsten (opbrengsten van alle vormen van leren waarbij een schoolleider geen gecertificeerde opleiding volgt) tellen mee bij herregistratie. “Het achteraf waarderen van activiteiten gaat bij ons gewoon door”, vertelt Zwaal-Arora. “De veranderingen in het schoolleidersregister zorgen ervoor dat dit voortaan zelfs nog meer op maat kan. Omdat de professionaliseringsthema’s inhoudelijk kleiner zijn geworden, wordt het flexibeler. Bovendien hoef je niet meer drie thema’s te dekken, maar mag je ook bij één inhoudelijk thema blijven en dat verder verdiepen.”

Waar ‘een professionaliseringsthema dekken’ eerder het startpunt van redeneren was, staat nu de doorgemaakte ontwikkeling centraal. Zwaal-Arora: “We kunnen veel meer kijken naar de hele ontwikkeling in een periode. Dat leggen we naast de inhoud die in die thema’s is geordend. B&T past op dit moment de certificeringsmethodiek aan de nieuwe situatie aan, zodat we nog specifieker kunnen aansluiten bij de ontwikkeling die een schoolleider doormaakt.”

Schoolleiders die nu al in een waarderingstraject van B&T zitten, kunnen dat volgens de oorspronkelijke ordening van de professionaliseringsthema’s nog afronden tot 1 februari 2021.

Aangepaste leergangen

Uiteraard kijkt B&T naar aanleiding van de veranderingen in het Schoolleidersregister PO ook goed naar de eigen gecertificeerde leergangen, vertelt Zwaal-Arora: “Sommige leergangen hebben een andere herregistratiewaarde gekregen. We maken de vertaalslag naar welke professionaliseringsthema’s deze leergangen dekken in de nieuwe ordening. Ook hebben we de leerdoelen bij de gecertificeerde leergangen van B&T opnieuw geformuleerd, zodat ons aanbod beter vindbaar is voor schoolleiders in het nieuwe zoeksysteem van het Schoolleidersregister PO. De nieuwe ordening inspireert ons daarnaast om nieuw aanbod te ontwerpen. Hiervoor zijn we altijd op zoek naar de vraag van schoolleiders: op welk gebied liggen de nu relevante vraagstukken? En met welk aanbod voegen we daar waarde aan toe?”

Vragen?

Wilt u meer weten over de herregistratiewaarde van uw leergang? We vertellen u graag wat de veranderingen betekenen voor uw specifieke situatie. Neem hiervoor contact op met Pauline Zwaal-Arora.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.