Leergang schoolplan op 1 poster

Van strategie naar praktijk

Het schoolplan moet op 1 poster passen! Dat was de gezamenlijke overtuiging van basisschool De Pontus en B&T. Het lukte probleemloos. Met een ander bestuur ontwikkelde B&T de poster door, samen met 21 directeuren. En raad eens? De inspectie is razend enthousiast!

Voor wie?

De Leergang schoolplan op 1 pos­ter, van strategie naar praktijk is bedoeld voor leidinggevenden die graag korte en concrete plannen willen opstellen. Die willen leren om plannen te ontwikkelen waarvoor draagvlak is in het team. Die focus willen aanbrengen in alle doelen en gegevens. Leidinggevenden die geen plannen willen maken omdat het moet, maar plannen om echt uit te voeren.

Wat is het?

Naast de tools om samen met het team tot een effectief en navolgbaar school- of afdelingsplan te komen, krijgen deelnemers aan deze leergang de benodigde systematiek aangereikt om het plan ook echt waar te maken. Je leert jouw team enthousiast te maken voor een plan, mensen te mobiliseren en draagvlak te ontwikkelen.

Wat levert het op?

Na deze leergang heb je de kern van jouw bestaande of nieuwe school- of afdelingsplan te pakken. Je hebt volop inspiratie opgedaan voor een plan nieuwe stijl: focus, samenhang, kortcyclisch, zeer beknopt en mooi vormgegeven. Daarnaast draait het om feedback op het plan en de uitvoering. Ook hier is kortcyclisch de boodschap: regelmatige korte feedback, in plaats van de (vier)jaarlijkse evaluaties. En met betrokkenheid van teamleden.

Herregistratie Schoolleidersregister PO

De Leergang schoolplan op 1 poster is als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’. Schoolleiders die deze leergang volgen, kunnen hiermee dit thema (20 punten) afronden voor hun herregistratie.