Leergang schoolplan op 1 poster

Van strategie naar praktijk

Het schoolplan moet op 1 poster kunnen! Dat was de gezamenlijke overtuiging van basisschool De Pontus en B&T. Het lukte probleemloos. Met een ander bestuur ontwikkelde B&T de poster door, samen met de 21 directeuren. En raad eens? De inspectie is razend enthousiast!

Voor wie?

De Leergang schoolplan op 1 pos­ter, van strategie naar praktijk is voor leidinggevenden die graag korte en concrete plannen willen opstellen. Die willen leren om plannen te ontwikkelen waarvoor draagvlak is in het team. Die focus willen aanbrengen in de veelheid aan doelen en gegevens, gegeven de waan van de dag. Leidinggevenden die geen plannen willen maken omdat het moet, maar plannen om echt uit te voeren.

Wat is het?

Naast de tools om samen met het team tot een effectief en navolgbaar school- of afdelingsplan te komen, leren deelnemers in deze leergang de benodigde systematiek om het plan ook echt doeltreffend waar te maken. Deelnemers leren hun team enthousiast te maken voor een plan, mensen te mobiliseren en draagvlak te ontwikkelen.

Wat levert het op?

Na deze leergang hebben deelnemers de kern van uw bestaande of nieuwe school- of afdelingsplan te pakken en volop inspiratie opgedaan voor een plan nieuwe stijl: focus, samenhang, kortcyclisch, zeer beknopt en mooi vormgegeven. Daarnaast staan feedback op het plan en de uitvoering centraal. Ook hier is kortcyclisch de boodschap: regelmatige korte feedback, in plaats van de (vier)jaarlijkse evaluaties. En met betrokkenheid van teamleden.

Herregistratie Schoolleidersregister PO

De Leergang schoolplan op 1 poster is als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’. Schoolleiders die deze leergang volgen, kunnen hiermee het betreffende thema (20 punten) afronden voor hun herregistratie.
Actuele informatie over herregistratie in het Schoolleidersregister PO vindt u in dit artikel.