Online workshops De Kwaliteitsreis voor PO/VO/SO/SWV

Kwaliteitscultuur stimuleren door meer focus op bewustwording en groei

De B&T academie verzorgt samen met Riskchanger een serie van vier online workshops over kwaliteitsontwikkeling. De mate waarin leerlingen groeien wordt beïnvloed door de kwaliteit van het onderwijs en in hoeverre de organisatie in staat is om die kwaliteit te waarborgen. Om gezamenlijke doelen te bereiken zijn een goede kwaliteitscultuur en een gedegen kwaliteitszorgsysteem noodzakelijk. De Kwaliteitsreis helpt u met bewustwording en groei op dit gebied.

De rode draad van het interactieve programma is samen ontdekken, leren en kennis delen. Tijdens de eerste drie workshops komen in totaal negen thema’s aan bod. In de laatste workshop gaan we samen aan de slag met praktijkcases uit uw organisatie. Ook vullen we dan de Kwaliteitsmonitor van Riskchanger in. Met deze modulaire zelfevaluatie brengt u snel en eenvoudig in beeld hoe volwassen uw organisatie is op het terrein van onderwijskwaliteit.

De uitgangspunten van De Kwaliteitsreis zijn:

 • Stimuleren van de groei van de eigen kwaliteitsomgeving, -cultuur en het kwaliteitszorgsysteem.
 • Verdieping in de vorm van modellen en het ontwikkelen van een visie op kwaliteitsontwikkeling.
 • Leren van verschillende inzichten door de inbreng van drie workshopsleiders (organisatieadvies, inspectie en software).
 • Tijd en ruimte voor een interne dialoog door aandacht te besteden aan opdrachten per bestuur.
 • Versterken van het leren door uitwisseling van inzichten en ervaringen tussen besturen en met workshopleiders.
 • Ruimte voor maatwerk en gelegenheid voor contact met de begeleiding buiten de workshops om.
 • Toetsing van de praktijk via de digitale Kwaliteitsmonitor.

Programma

De Kwaliteitsreis begint met een startsessie van een uur waarin we:

 • Kort met elkaar kennismaken.
 • Het doel en de opbouw van De Kwaliteitsreis schetsen.
 • De achtergrond en ontwikkelingsbehoeften van de deelnemers in kaart brengen.
 • Het B&T-boek De geest uit de fles kort introduceren.

De negen thema’s zijn als volgt verdeeld over de eerste drie workshops:

Workshop 1 – Het Vertrek

 • De integrale en brede beweging van kwaliteitsontwikkeling.
 • De borging in de beleids- en communicatiecyclus is onmisbaar.
 • Ontwikkelen is een permanente, gecoördineerde activiteit.

Workshop 2 – De Reis

 • Dialoog is de basis van ontwikkeling, ondersteund door feiten.
 • Groei realiseren door onderscheidende en toegevoegde waarde.
 • Duidelijker sturen door focus en heldere maatregelen.

Workshop 3 – De Landing

 • Ontwikkel proactief met de juiste data en analyse.
 • Cultuur en leiderschap hebben sterke invloed op ontwikkeling.
 • Bij ontwikkeling hoort zelfregie en persoonlijke groei.

Workshop 4

 • Benchmark van de resultaten van de kwaliteitsmonitor.
 • Gezamenlijke bespreking van een aantal praktijkcases.

Voor wie?

De Kwaliteitsreis is bedoeld voor bestuurders, staf en bovenschools management in het PO/VO/(V)SO en bij samenwerkingsverbanden. Tijdens de break-out sessies worden de deelnemers verdeeld per sector.

Organisatie

De begeleiders van de workshops zijn:

 • Hannah Edelbroek, adviseur B&T
 • Pieter Hazelhoff, directeur Riskchanger
 • Gastspreker: Bert Lichtenberg, strategisch inspecteur onderwijs

Geïnteresseerd?

De eerstvolgende editie van De Kwaliteitsreis start in januari 2023 en de laatste workshop vindt plaats in april/mei (de precieze data worden vastgesteld in overleg met de deelnemers). U kunt zich aanmelden via de website van Riskchanger. De deelnamekosten zijn € 2.195,- (excl. btw) voor max. 2 deelnemers per bestuur.
Heeft u vragen of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met Hannah Edelbroek of Jeroen van Huizen.