Online workshops De Kwaliteitsreis

Stimuleer de groei in kwaliteit!

Heb jij als bestuurder de ambitie om door te groeien in de kwaliteit van jouw onderwijs en organisatie? Dan is de juiste inrichting van jullie kwaliteitszorgsysteem en kwaliteitscultuur op bestuur- en schoolniveau van groot belang. De Kwaliteitsreis kan jouw organisatie hier inzicht in geven. De B&T academie verzorgt deze online workshops samen met Riskchanger.

De Kwaliteitsreis start bij de basis voor jouw ontwikkeling: het samen begrijpen van je situatie en ambitie. Daarna wordt De Kwaliteitsreis een bijzondere ontdekkingstocht! Door onze expertise en het onderling delen van praktijkervaring is dit een uniek en waardevol traject voor bestuurders, staf en management.

Tijdens De Kwaliteitsreis delen onze experts hun kennis en inzichten door het bespreken van theorie, modellen en het inbrengen van hun ervaring. Tijdens de bijeenkomsten stimuleren wij de dialoog. Het uitwisselen van ervaring is belangrijk om samen te leren. Voor of na de bijeenkomsten worden opdrachten meegegeven die medewerkers binnen een bestuur samen gaan maken. Hierdoor werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling.

Met een digitaal instrument brengen wij met jou de huidige situatie in beeld, worden de ontwikkelpunten benoemd en de uitkomsten van de benchmark besproken. Het eindresultaat van De Kwaliteitsreis is een concreet plan van aanpak met de mogelijkheid om jou in de realisatie te laten ondersteunen door onze experts.

Wat is het?

 • De Kwaliteitsreis is een online traject. De activiteiten zijn verdeeld over sessies van 2,5 uur, gedurende een periode van 4 à 5 maanden.
 • De workshops worden gegeven door Hannah Edelbroek (senior adviseur bij B&T), Bert Lichtenberg (adviseur bij Lightmountainadvies en voormalig strategisch inspecteur) en Pieter Hazelhoff (directeur Riskchanger).
 • Aan De Kwaliteitsreis nemen 4 tot 6 besturen deel uit het PO, (V)SO en/of VO.
 • Van elk bestuur doen er meerdere deelnemers mee.
 • De doelgroep bestaat uit bestuurder(s), staf en management.
 • De bestuurder is altijd betrokken bij de reis en neemt minimaal deel aan de eerste, tweede en laatste sessie; dit om het maximale effect voor jouw organisatie te bereiken.
 • De deelnemers zijn bij alle bijeenkomsten aanwezig en bereiden de tussentijdse opdrachten voor.
 • Tijdens de bijeenkomsten maken we gebruik van: MS Teams, breakout rooms, plenaire besprekingen en Mentimeter.
 • We gebruiken een digitaal instrument (de Kwaliteitsmonitor), waarin ook de uitkomsten van de opdrachten worden opgenomen. Zo ontstaat een geïntegreerd geheel van kwaliteitsmeting en plan van aanpak.
 • We nemen de bijeenkomsten op, zodat deelnemers ze kunnen terugkijken. De PowerPoint-presentaties worden gedeeld.

Programma

1 – De startsessie
 • De sessie duurt een uur en start met een korte kennismakingsronde.
 • Vervolgens krijg je een uitleg over het doel en de opbouw van De Kwaliteitsreis.
 • Elk bestuur presenteert de eigen situatie, behoefte en verwachting.
 • Introductie op het boek De geest uit de fles van B&T.
2 – Invullen Kwaliteitsmonitor
 • We gaan in een sessie per bestuur de Kwaliteitsmonitor invullen als basis voor De Kwaliteitsreis.
 • We bespreken de stand van zaken op het gebied van de kwaliteitscultuur en het kwaliteitszorgsysteem.
 • Alle deelnemers, de bestuurder en onze experts zijn bij het gesprek aanwezig.
 • Tijdens de sessie van 2 uur ontstaat een goed en realistisch beeld van de huidige situatie en de verbeterpunten.
3 – Workshop: Het vertrek, zijn we er klaar voor?
 • De focus ligt gedurende deze sessie van 2,5 uur op kwaliteitszorg en het kwaliteitszorgsysteem.
 • De onderwerpen zijn:
  1. Kwaliteit als uitgangspunt. Wat is (integrale) kwaliteit, hoe formuleer en volg je kwaliteit?
  2. De logica en structuur van het kwaliteitszorgsysteem. Bouw je aan het kwaliteitszorgsysteem vanuit beleid of vanuit de praktijk?
  3. Kwaliteitsontwikkeling en -borging. Hoe geef je een cyclus vorm, wat betekent eigenaarschap en leiderschap en hoe breng je focus aan met heldere maatregelen?
 • Opdracht: welke stappen moet/wil je zetten en wat is daarvoor nodig? De antwoorden worden verwerkt in de Kwaliteitsmonitor.
4 – Workshop: Onderweg, hoe maken we het optimaal?
 • Deze sessie van 2,5 uur gaat over analyse, dialoog en inbedding.
 • De onderwerpen zijn:
  1. Is dialoog de basis voor de ontwikkeling, ondersteund door feiten?
  2. Ontwikkel je kwaliteit proactief, met de juiste data en analyse?
  3. Hoe kun je groei realiseren door inbedding in het dagelijks werk, creëren van onderscheidende en toegevoegde waarde?
 • Opdracht: welke stappen moet/wil je zetten en wat is daarvoor nodig? De antwoorden worden verwerkt in de Kwaliteitsmonitor.
5 – Workshop: De landing, hoe maken we het onvergetelijk?
 • Tijdens de workshop van 2,5 uur bespreken we de cultuur en het onderwijskundig leiderschap.
 • De onderwerpen zijn:
  1. Wat houdt kwaliteitscultuur, zelfregie en groei op organisatie- en individueel niveau in?
  2. Wat is het belang van onderwijskundig leiderschap met de juiste sturing van de kwaliteitsontwikkeling, kwaliteitscultuur en kwaliteitsborging op strategisch, tactisch en operationeel gebied?
 • Opdracht: welke stappen moet/wil je zetten en wat is daarvoor nodig? De antwoorden worden verwerkt in de Kwaliteitsmonitor.
6 – Per bestuur stellen we samen een plan van aanpak op
 • Met alle betrokkenen gaan we in ongeveer 2 uur per bestuur de kennis, ervaringen, de Kwaliteitsmonitor met verbeterpunten en opdrachten evalueren.
 • In de Kwaliteitsmonitor gaan we de focus, de deadline en de maatregelen benoemen, waardoor een plan van aanpak voor de komende periode ontstaat.

Geïnteresseerd?

Informatie over kosten, data etc. vind je op de website van Riskchanger. Daar kun je je ook inschrijven. Heb je vragen of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Hannah Edelbroek of Jeroen van Huizen.

Vragen?

Jeroen van Huizen
senior adviseur en directeur Fenom