Kwaliteitszorg voor scholen

Het belang van strategisch kwaliteitsmanagement

Kwaliteitszorg is een cruciaal onderdeel van elke onderwijsinstelling. Omdat je steeds wilt verbeteren en er niet op kunt vertrouwen dat je op goed geluk jouw organisatie goed draaiende kunt houden. Maar ook omdat de inspectie er veel belang aan hecht.

De inspectie ging in haar onderzoekskader vanaf 2017 uit van ‘basiskwaliteit’ van onderwijs en ‘eigen aspecten van kwaliteit’ en zette de ambities van onderwijsorganisaties daarmee centraal. Het vernieuwde onderzoekskader van augustus 2021 bouwt hierop voort. De inspectie let er steeds meer op dat kwaliteitszorg daadwerkelijk tussen de oren zit van medewerkers en niet alleen op papier goed is geregeld. Kwaliteitsontwikkeling gaat daarmee over de kwaliteitscultuur in de organisatie en over een bijpassend systeem voor kwaliteitszorg. Strategisch kwaliteitsmanagement dus.

Elke dag een stukje beter

Kwaliteitsmanagement is in onze ogen zo veel meer dan een optelsom van procedures, systemen en metingen. Het is de motor voor onderwijsontwikkeling en de basis voor professionele samenwerking. Het is een persoonlijke houding van waaruit je samen probeert het elke dag een stukje beter te doen. Een houding die maakt dat je successen kunt vieren, maar ook dat je het durft te benoemen en ervan leert als het niet lukt. Een houding die ervoor zorgt dat je elke dag weer in de spiegel kunt kijken. Omdat je je daarmee op een open, samenwerkingsgerichte en integere manier inzet voor de ontwikkeling van onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen.

Omslag in denken

Strategisch kwaliteitsmanagement is een uitdaging, maar wel een leuke. Het vereist een omslag in het denken: niet ‘gewoon’ hard werken, goed je best doen en hopen op het beste resultaat, maar een vooraf vastgesteld resultaat nastreven of een goed gericht proces ingaan. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe maak je het werken aan kwaliteit ook leuk? En hoe zet je kwaliteitszorg op zo’n manier in dat het écht bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelen? Een evolutionaire benadering van kwaliteitszorg in scholen biedt houvast bij het antwoord op die vragen. Die benadering heeft B&T vertaald in het model Strategisch Kwaliteitsmanagement. Dat model is de basis voor onze dienstverlening op het gebied van kwaliteitszorg.

Model Strategisch Kwaliteitsmanagement

We onderscheiden vier niveaus in de ontwikkeling van kwaliteitszorg. In de meest prille fase zetten scholen ad hoc tevredenheidsonderzoeken en andere kwaliteitsactiviteiten in. In de laatste fase – de fase van strategisch kwaliteitsmanagement – zetten scholen kwaliteitsactiviteiten strategisch in. Kwaliteitsactiviteiten dragen dan niet alleen bij aan kwaliteitsbewaking en het afleggen van verantwoording daarover, maar helpen tevens de strategische doelen van de organisatie te verwezenlijken.

Wat kunnen wij doen?

We begeleiden schoolorganisaties bij de inrichting van hun kwaliteitsmanagement. Dat kan betekenen dat we eerst de kwaliteitsactiviteiten in kaart brengen en uitzetten in processen die op elkaar afgestemd zijn. Maar er zijn ook besturen en scholen die verder zijn. Daar bieden wij uiteraard andere vormen van begeleiding, gericht op leren ontwikkelen, innoveren of excelleren. Het vertrekpunt is altijd dat alle kwaliteitsactiviteiten uiteindelijk moeten bijdragen aan realisatie van de ambities van de organisatie. Daarbij putten wij uit onze ervaring op het gebied van audits, reviews en visitaties, de verbetering van leeropbrengsten, kwaliteitsonderzoeken en het werken met teams aan school- en organisatieontwikkeling.

Wil je meer weten?

Heb je een vraag over onze dienstverlening op het gebied van kwaliteitszorg? Neem dan contact met ons op.

Ook interessant

Boek

De geest uit de fles

Professionaliseren?

Bekijk onze opleidings-kalender

Martine Fuite
senior adviseur en operationeel directeur