Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg voor scholen

Kwaliteitszorg is een cruciaal onderdeel van elke onderwijsinstelling. Cruciaal omdat u steeds wilt verbeteren en er niet op kunt vertrouwen dat u op goed geluk uw organisatie goed draaiende kunt houden. Cruciaal ook omdat de inspectie er veel belang aan hecht.

De inspectie ging in haar onderzoekskader vanaf 2017 uit van ‘basiskwaliteit’ van onderwijs en ‘eigen aspecten van kwaliteit’, en zette de ambities van onderwijsorganisaties daarmee centraal. Het vernieuwde onderzoekskader dat vanaf augustus 2021 wordt gehanteerd, bouwt hierop voort. Daarbij let de inspectie er steeds meer op dat kwaliteitszorg daadwerkelijk tussen de oren zit van medewerkers en niet alleen op papier goed is geregeld. Kwaliteitsontwikkeling gaat daarmee over de kwaliteitscultuur in de organisatie en over een bijpassend systeem voor kwaliteitszorg. Strategisch kwaliteitsmanagement noemen wij dat.

Elke dag een stukje beter

Kwaliteitsmanagement is in onze ogen zo veel meer dan een optelsom van procedures, systemen en metingen. Het is de motor voor onderwijsontwikkeling en de basis voor professionele samenwerking. Het is een persoonlijke houding van waaruit je samen probeert het elke dag een stukje beter te doen. Een houding die maakt dat je successen kunt vieren en dat je het tegelijk durft te benoemen en ervan leert als het niet lukt. Een houding ook die ervoor zorgt dat je elke dag weer recht in de spiegel kunt kijken. Omdat je je daarmee op een open, samenwerkingsgerichte en integere manier inzet voor de ontwikkeling van onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen.

Omslag in denken

Strategisch kwaliteitsmanagement is een uitdaging, maar wel een leuke. Het vereist een omslag in het denken: niet ‘gewoon’ hard werken, goed je best doen en hopen op het beste resultaat, maar een vooraf vastgesteld resultaat nastreven of een goed gericht proces ingaan. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe maakt u het ‘werken aan kwaliteit’ ook leuk? En hoe zet u kwaliteitszorg op zo’n manier in dat het wezenlijk bijdraagt aan de realisatie van uw organisatiedoelen ? Een evolutionaire benadering van kwaliteitszorg in scholen biedt houvast bij het beantwoorden van die vragen. Die benadering heeft B&T vertaald in het model Strategisch Kwaliteitsmanagement, dé basis voor onze dienstverlening op het gebied van kwaliteitszorg.

Model Strategisch Kwaliteitsmanagement

B&T onderscheidt vier niveaus in de ontwikkeling van kwaliteitszorg. In de meest prille fase zetten scholen ad hoc tevredenheidsonderzoeken en andere kwaliteitsactiviteiten in. In de laatste fase – de fase van strategisch kwaliteitsmanagement – zetten scholen kwaliteitsactiviteiten strategisch in. Kwaliteitsactiviteiten dragen dan niet alleen bij aan kwaliteitsbewaking en het afleggen van verantwoording daarover, maar helpen tevens de strategische doelen van de organisatie te verwezenlijken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij ondersteunen schoolorganisaties bij de inrichting van hun kwaliteitsmanagement. Dat kan betekenen dat we eerst de kwaliteitsactiviteiten in kaart brengen en uitzetten in op elkaar afgestemde processen. Maar er zijn ook besturen en scholen die verder zijn. Daar bieden wij uiteraard andere vormen van begeleiding, gericht op leren ontwikkelen, innoveren of excelleren. Het vertrekpunt is echter overal dat alle kwaliteitsactiviteiten uiteindelijk moeten bijdragen aan realisatie van de ambities van de organisatie. Daarbij putten wij uit onze ruime ervaring op het gebied van audits, reviews en visitaties, de verbetering van leeropbrengsten, kwaliteitsonderzoeken en het werken met teams aan school- en organisatieontwikkeling.

Contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het terrein van kwaliteitszorg of heeft u een concrete vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Boek

De geest uit de fles

Boek

Kwaliteitszorg heeft een geest!?

Professionaliseren?

Bekijk onze opleidings­kalender

Martine Fuite

senior adviseur en operationeel directeur