Sprint naar succes

Kort-cyclisch werken aan ontwikkeldoelen

Zijn jullie vergaderingen plezierig en effectief? Worden de kwaliteiten van ieder teamlid goed benut? Sprint naar succes biedt een unieke benadering van leren en ontwikkelen binnen duidelijke kaders. Eigenaarschap en vertrouwen staan centraal. Korte, gerichte overleggen en snelle besluitvorming leiden tot meer plezier, wendbaarheid en efficiënte overlegtijd. In een Sprint naar succes ontwikkelen we een kort-cyclische werkwijze die past bij jullie organisatie en de doelen die jullie willen realiseren.

Elke organisatie is anders ingericht en heeft medewerkers met verschillende kwaliteiten. Een standaardrecept om werkzaamheden en processen optimaal te organiseren, bestaat niet. Elke Sprint naar succes is daarom maatwerk.

Aansluiten bij jullie praktijk

We beginnen altijd met een verkenning van de startpositie van de school of organisatie. Hoe groot is het team? Hoe is het besluitvormingsproces ingericht? Hoeveel ontwikkeltijd is er beschikbaar? In hoeverre wordt er gewerkt vanuit vertrouwen? Over welke kwaliteiten beschikken jullie? Aan de hand van dergelijke vragen brengen we jullie praktijk in kaart. Door daarop aan te sluiten, ontwerpen we een sprint die bij jullie organisatie past.

Richtinggevende denkkaders

Een Sprint naar succes is geïnspireerd op het gedachtegoed van Deep Democracy, Liberating Structures en scrum.

Deep Democracy [1]

Deep Democracy is een wijze van besluitvorming die alle stemmen en perspectieven integreert. Alle gedragingen, gedachten, gevoelens en meningen doen ertoe. Daardoor worden er in gezamenlijkheid duurzame beslissingen genomen.

Liberating Structures [2]

Liberating Structures zijn werkvormen die teams helpen om vrijer te denken en samen te werken. Ze verhogen de betrokkenheid in teams en bevorderen plezier, creativiteit en besluitvorming.

Scrum [3]

Scrum is een effectieve, kort-cyclische aanpak om in samenwerking geprioriteerde (onderwijs)doelen te bereiken. Scrum biedt daarvoor structuur en stimuleert een cultuur van leren en ontwikkelen.

Praatplaat: Sprint naar succes

Bij onze gesprekken over Sprint naar succes maken we graag gebruik van een ‘praatplaat’. Nieuwsgierig? Je kunt de plaat (met voor- en achterzijde) downloaden door op de afbeelding te klikken.

Onze expertise en aanpak

De adviseurs van Fenom en B&T begeleiden organisaties bij het ontwerpen en implementeren van een passende Sprint naar succes. Onze kennis en vaardigheden op dit gebied dragen we tijdens het traject aan jullie over, zodat jullie zelf in de toekomst jullie eigen sprints kunnen ontwerpen. Zo dragen we bij aan duurzame organisatieontwikkeling.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over de Sprint naar succes? Of wil je daarover eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.


[1] J. Kramer (2019), Deep democracy – de wijsheid van minderheden.

[2] The Liberators (2019), Liberating Structures – an Antidote to Zombie Scrum.

[3] K. Schwaber & J. Sutherland (2020), The Scrum Guide.