Passend onderwijs

Cyclysch en planmatig kwaliteitsbeleid

Op basis van de doelstellingen in het ondersteuningsplan wordt kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Samen met u maken we een praktisch handboek waardoor u cyclisch en planmatig kunt werken aan de monitoring, evaluatie en borging van dat beleid.

Onze aanpak is gebaseerd op de kwaliteitskwadranten van B&T. Zie hiervoor de Handreiking Kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden, die wij ontwikkelden in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs. Ook besteden we veel aandacht aan de kwaliteitscultuur: hoe voert u het (soms ingewikkelde) gesprek over de kwaliteit binnen uw samenwerkingsverband?

Contact

Hebt u vragen over kwaliteitszorg binnen samenwerkingsverbanden, wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie over onze dienstverlening op het terrein van onderwijskwaliteit vindt u hier.