Kwaliteitszorg samenwerkingsverbanden

Cyclisch en planmatig

De basis van het kwaliteitsbeleid zijn de doelstellingen in het ondersteuningsplan. Samen met jou maken we een praktisch handboek waarmee je cyclisch en planmatig kunt werken aan de monitoring, evaluatie en borging van het beleid.

Onze aanpak is gebaseerd op de kwaliteitskwadranten van B&T. We hebben de aanpak beschreven in de “Handreiking Kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden”, die we ontwikkelden in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs. In onze opdrachten besteden we veel aandacht aan de kwaliteitscultuur: hoe voer je het (soms ingewikkelde) gesprek over de kwaliteit binnen jouw samenwerkingsverband?

Wil je meer weten?

Heb je vragen over kwaliteitszorg binnen samenwerkingsverbanden of wil je eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk? Neem dan contact met ons op. Meer informatie over wat wij doen op het gebied van onderwijskwaliteit vind je hier.

Pieter Duits
senior adviseur en directeur organisatieadvies

Martine Fuite
senior adviseur en operationeel directeur