Aantrekkelijke schoolorganisaties

De Talenten Motivatie Analyse als basis-instrument voor aantrekkelijker werkgeverschap

U heeft optimistische, energieke, betrokken, bevlogen mensen die elke dag door het vuur gaan voor uw leerlingen en niet terughoudend zijn om zich daar met regelmaat extra voor in te zetten. Dit doen zij met enorme betrokkenheid. Wij ontmoeten hen met regelmaat in ons werk en u weet ook wel over wie we het hebben. Deze hardwerkende medewerkers zijn overal.

Het liefst houdt u hen natuurlijk prettig verbonden aan uw organisatie. Daarmee bedoelen we: met energie die gericht is op het doen van de juiste dingen; duurzaam inzetbaar; gelukkig en ambitieus. Helaas zien we ook dat deze mensen soms een burn-out krijgen of te hard werken. En dat maakt alle energie die zij in het werk stoppen wat ongericht.

Energie

Goed werkgeverschap, balans tussen hard en zacht, binden en boeien zijn termen die vaak voorbijkomen. Waar hebben we het dan over in een onderwijsorganisatie? De functies staan vast en er is (lijkt) vaak weinig ruimte voor differentiatie. Weet u eigenlijk wel wat de talenten van uw medewerkers zijn? En wat hen zou motiveren om in het werk keuzes te maken zodat ze hun energie doelgericht kunnen inzetten?

Wij geloven dat iedereen beschikt over natuurlijke talenten en dat mensen floreren als zij deze zo veel mogelijk kunnen inzetten en ontwikkelen. Ook geloven wij dat de kracht van een lerende organisatie bij de mensen ligt en dat deze wel georganiseerd moet worden. Dat aandacht en dialoog belangrijke voorwaarden zijn willen mensen zich aan elkaar verbinden. En dat in die context het ontwikkelpotentieel van mensen maximaal floreert.

Inzicht

Daarvoor is het nodig dat mensen van zichzelf weten waar ze van nature goed in zijn en welk aangeleerd en aan te leren gedrag daar dichterbij of verder vanaf ligt. Dus inzicht in wat vanzelf gaat en wat energie kost. Dat is niet altijd gemakkelijk te herkennen, ook al lijkt dat wel zo te zijn. Soms hebben we iets nodig om erachter te komen wat veel energie doet weglekken en wat we anders zouden kunnen organiseren om hiermee om te gaan. Andersom doen we dingen als vanzelf die energie opleveren en die we veel vaker kunnen inzetten. Als we ons er maar bewust van waren. Dat vraagt niet alleen om eigen inzicht van individuele medewerkers, maar ook om voldoende vaardigheden in hun omgeving om op basis hiervan taken te verdelen, ontwikkeling vorm te geven en daarover gesprekken te voeren.

Wat is de Talenten Motivatie Analyse?

Wij werken hiervoor graag met de Talenten Motivatie Analyse (TMA). De TMA is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat drijfveren als bouwstenen van persoonlijkheid meet. Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen, ontwikkeling én ontwikkelmogelijkheden. Dit instrument koppelt vervolgens natuurlijke talenten en ontwikkelmogelijkheden van mensen aan de competenties die in een functie en werkomgeving worden gevraagd.

Zelfinzicht

De TMA levert individuen die ermee werken zelfinzicht op in eigen talenten en natuurlijk plus aangeleerd gedrag. Aan de andere kant biedt dit instrument ook gezamenlijke taal om naar talenten te kijken en het hierover te hebben. Bijvoorbeeld door competenties en daarbij horend gedrag uit te vragen in een 360 graden meting. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om te onderzoeken wat de verschillende functies aan gedrag vragen binnen de context van uw organisatie en deze te relateren aan de uitkomsten van de individuele talentprofielen. Door dit te doen ontstaat als vanzelf een gesprek tussen alle medewerkers over waar je goed in bent, wat je zou willen leren, wat je daarvoor nodig hebt, wat je energie oplevert, wat juist energie kost, hoe je met energie en bevlogenheid je vak duurzaam kunt blijven uitoefenen en welke stappen daarbij passend zijn.

Individuele behoefte

De TMA brengt de individuele behoefte van professionals in het onderwijs, ofwel de zachte kant van hrm, in lijn met de doelen van de organisatie, ofwel de harde kant. Als iedereen op de plek zit waar talenten het best tot hun recht komen, dan behaal je samen immers het beste resultaat. Hiervoor is de TMA een wetenschappelijk gefundeerd en in de praktijk beproefd instrument. Organisaties in allerlei sectoren en zelfs in allerlei landen zetten dit instrument hiervoor al jaren in.

Effectieve gesprekken

De TMA is in te zetten bij alle vragen die gaan over de inzet van talenten in uw organisatie, de explicitering van rollen en het samen voeren van effectieve gesprekken hierover om de tot duurzame keuzes te komen. Een greep uit de vragen waar het volgens ons over gaat:

  • Een bestuurder van een onderwijsorganisatie vraagt zich af hoe zij van het directeurenteam een samenwerkend team kan maken.
  • Een schoolleider is op zoek naar een manier om met de medewerkers samen te komen tot een talentgerichte taakverdeling.
  • Een HR-adviseur vraagt zich af hoe hij samen met medewerkers in verschillende leeftijdscategorieën condities kan creëren waarbinnen zij in de verschillende fases van hun loopbaan fijn kunnen werken.
  • De teamleider wil organiseren dat elke teamlid bijdraagt aan de ontwikkeling van elke collega in het team.

Meer informatie

  • Wilt u meer lezen over hoe de Talenten Motivatie Analyse werkt? Lees de beschrijving.
  • Bent u nieuwsgierig geworden naar hoe de TMA u in uw organisatie, binnen de uitdagingen die u daarin tegenkomt, kan helpen bij het vormgeven van een nog aantrekkelijker werkgeverschap? Neem dan contact op met Pauline Zwaal of Pieter Duits.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.