Effectief inrichten overhead relevanter dan ooit

Download onze whitepaper

In de zomer van 2021, toen het (school)leven sterk in het teken stond van corona, publiceerden wij onze whitepaper 'Overhead doelgerichter organiseren'. Onder andere door het ontstaan van steeds meer aparte financieringsstromen en toenemende personeelstekorten is de inhoud nu misschien wel actueler dan ooit. Reden om de whitepaper opnieuw onder de aandacht te brengen.

Overhead doelgerichter organiseren gaat over het effectief inzetten van overhead (ondersteunende diensten en lijnmanagement) ten dienste van het primaire doel van de onderwijsorganisatie: het verzorgen van onderwijs en het ondersteunen van leerlingen. Met behulp van een denkmodel en concrete handvatten laten we zien hoe je dit kunt realiseren, in een samenspel tussen de lijn- en staforganisatie.

Extra middelen

Toen wij de whitepaper publiceerden, bevond het onderwijs zich midden in de dynamiek van de coronapandemie. Veel aandacht ging toen (terecht) uit naar de continuïteit van het onderwijs. En daarna naar het inlopen van achterstanden. Dat laatste ging gepaard met het beschikbaar komen van forse incidentele additionele middelen. In de vorm van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), voor het hele onderwijs, en later de subsidie basisvaardigheden, voor ingelote scholen.

Structureel

Het effectief inzetten van deze middelen valt niet mee in de context van aanhoudende tekorten op de arbeidsmarkt. De combinatie van incidentele middelen en beperkte personele capaciteit maakt het lastig echt langetermijnplannen te maken. Een situatie die verder gekleurd wordt door druk op onderwijsresultaten (ook in internationaal perspectief) en juridisering van het onderwijs. In deze context is het echter juist van belang de middelen zodanig in te zetten dat ze leiden tot investeringen die het onderwijs structureel helpen.

Rol schoolleiders

Te denken valt aan de ontwikkeling van digitalisering. Maar ook aan het beter organiseren van ondersteunende diensten (overhead) om deze – vanuit een gedegen visie – nog beter ten dienste te laten zijn van het primaire doel van de onderwijsorganisatie. Daarmee is het wellicht actueler dan ooit om schoolleiders medeverantwoordelijk te maken voor een passende inhoud, omvang en organisatie van ondersteunende diensten. Zodat deze hen maximaal faciliteren bij het inlossen van steeds hogere verwachtingen in een steeds complexere context.

Bouwstenen en handvatten

Om de ondersteunende diensten optimaal in te richten, ontwikkelden wij een denkmodel dat bestaat uit vier bouwstenen: behoeften aan ondersteunende diensten, typering van rolneming, organisatie-inrichting, en personele capaciteit. Deze bouwstenen worden nader uitgewerkt in de whitepaper. Per bouwsteen geven we daarbij antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe ziet de bouwsteen eruit? (theorie)
  • Hoe kan ik de bouwsteen toepassen? (werkvorm)
  • Wat levert dit (mogelijk) op? (praktijkvoorbeeld)

Door deze combinatie van theorie, werkvorm(suggestie) en praktijkvoorbeeld krijg je concrete handvatten aangereikt om het denkmodel in jouw eigen organisatie toe te passen op een manier die past bij jullie context.

Meer weten?

Klik voor meer informatie over de whitepaper Overhead doelgerichter organiseren en een gratis download op onderstaande button. Heb je vragen? Neem dan contact op met Joost Janssen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.